Tre i rap-foredrag om Danmarks-historien set fra Sønderjylland den 7. oktober i Sønderborg

07-10-2017 kl. 13:00 - 16:00

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot

Danmarks Radio, Nationalmuseet og Kulturstyrelsen har erklæret 2017 for ”Hi­storiens år.” I tolv udsendelser på DR-TV søndag aften i bedste sendetid kommer serien ”Historien om Danmark.” Vært er skuespilleren Lars Mikkelsen. Fra istid til renæssance sendes i foråret 2017 og fra renæssancen til nutiden i efteråret.

Historisk Samfund for Sønderjylland og Museum Sønderjylland følger op med to foredragsmøder om den særlige sønderjyske vinkel på Danmarkshistorien.

Max. 100 deltagere.

Tilmelding til Historisk Samfund for Sønderjylland, via mail hssdj@hssdj.dk eller via telefon 7462 4683, senest den 2. oktober. Deltagerbetaling inkl. kaffe og kage 150 kr.

I det følgende kan du læse om de tre foredrag lørdag den 7. oktober, som har overskriften: Hertugdømme og grænseland – Sønderjylland fra 1721 til i dag. 

Lars N. Henningsen: Slesvig som mønsterregion 1720-1814
I 1721 blev kongen eneherre i Sønderjylland, og resten af århundredet var der fred og fremgang. Landsdelens landbrug og byerhverv blev beundret, og der mærkedes ikke meget til modsætninger mellem dansk og tysk.

Hans Schultz Hansen: Da slesvigerne blev danskere eller tyskere 1815-1918
Sønderjyllands historie i 1800-tallet er fortællingen om, hvorledes slesvigerne − med entusiasme eller resignation − sluttede op om det danske eller det tyske nationalstatsprojekt. Men også om, hvordan de fik demokratiske rettigheder og om en gennemgribende økonomisk og social modernisering.

Henrik Becker Christensen: Fra ”mod hinanden” til ”med hinanden” − Søn­derjylland 1918 til 2017
Sønderjyllands nyeste historie fra Genforeningen til i dag har været præget af både kriser og vækst. Udviklingen følges på begge sider af grænsen fra krise­tid og ”bevægelser” i 1920’erne over nazisme, krig og besættelse i 1940’erne. Derpå følges retsopgøret og Sydslesvig-røret i 1950’erne frem til vore dages fredelige samliv.Bøger til salg

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk