Nyheds arkiv


29-04-2017
Nyt medlem af styrelsen
Henrik Posselt, Aabenraa, er indtrådt som nyt medlem af styrelsen og forretningsudvalget i Historisk Samfund for Sønderjylland. Han afløser Kim Furdahl, der er udtrådt efter at være udnævnt til leder af museet på Ærø. Henrik Posselt har det seneste år ydet en stor frivillig indsats på foreningens kontor, hvor der er lagt mærke til ham for hans meget kyndige og solide indsats. Med generalforsamlingens godkendelse af nyvalget er der sikret en tæt forbindelse fra kontoret til styrelse og forretningsudvalg. Følgende er genvalgt til styrelsen: Mogens Asmund, Finn Bach, Elsemarie Dam-Jensen, Lars N. Henningsen, Arne Fredsted Jørgensen, Kristian Pallesen og Hans Schultz Hansen.

28-04-2017
Simon Faber bliver projektleder for Genforeningen 2020
Der er nu sat navn på, hvem der skal lede projektet med at gøre markeringen af 100-året for Genforeningen i 2020 til en markant begivenhed, der kan give genlyd i hele landet og uden for landets grænser. Valget faldt på Simon Faber, som i dag er selvstændig rådgiver med grænseoverskridende samarbejde som kompetence. Et ansættelsesudvalg med præsidieformand for Markeringen af Genforeningen 2020, Aabenraa Kommunes borgmester Thomas Andresen i spidsen, valgte Simon Faber ud af et stærkt felt på 48 ansøgere.

19-04-2017
Læs mere i Sønderjysk Månedsskrift
Den økonomiske udvikling på de nordfrisiske øer Før og Sild har sendt ejendomspriserne så meget i vejret, at det har været med til at presse indbyggere væk fra øerne, fordi de ikke har råd til at blive boende. Det skriver forskningschef Mogens Rostgaard Nissen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, i Sønderjysk Månedsskrift om turismens stigende betydning for den økonomiske udvikling på de nordfrisiske øer.

25-03-2017
Det er hæder til unge for 11. gang
Blå scene i Øksnehallen dannede søndag formiddag kl. 11.30 rammen om gymnasieskolernes historiekonkurrence. Vi ved, at unge fra Sønderborg er blandt dem, der bliver kaldt på scenen af forhenværende minister og formand for FN’s generalforsamling, Mogens Lykketoft, og juryformand, historiker dr.phil. Thorkild Kjærgaard. Så hvorfor ikke møde op og høre, hvad historiefortælling er, når de unge tager fat.

25-03-2017
Foredrags-søndag i Øksnehallen
Historiske Dage i Øksnehallen i København bød søndag på nye oplevelser med foredrag. Mogens Rostgaard Nissen og Klaus Tolstrup Petersen, begge fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg, fortæller om mindretallene under overskriften ”I skal ikke blive glemt”.

09-03-2017
Sønderborg Slot efterlyser telefon fra 1920
Museum Sønderjylland er i gang med at planlægge nye permanente udstillinger på Sønderborg Slot, som åbner i begyndelsen af 2019. Og måske kan du som én af vore læsere give en håndsrækning og måske et tip om, hvor man finder et Statstelefon-apparat fra begyndelsen af 1920’erne. Det skal være med et store statsvåben på fronten og påskriften ”Statstelefonen”.

01-03-2017
Når der er fare på færde, har vi særlige ceremonier
Har du lagt mærke til, hvordan kirkegårdene i disse år ændrer karakter, hvor man¬ge kommer i de ukendtes grav, og hvordan de digitale mindesteder opstår, først og fremmest på internet¬tet, men også på gravstene med en QR-kode, der åbner op for både billeder og videoer af afdøde. Jo. Minde-kulturen ændrer sig markant i disse år. Hør mere om dagligdagens kultur - den måde, vi har ritualer og fester ved fødsel, pubertet, bryllup og død, ved en foredragsrække fire tirsdage i marts.

04-02-2017
Verden ændrede sig i det fredelige amt
Flyvestation Skrydstrup blev projekteret af værnemagten under Anden Verdenskrig, og Leif Petersen har skrevet historien om flyvestationen og undersøgt begivenhederne omkring etableringen og konsekvenserne for lokalbefolkningen, da 54 ejendomme og landsbyen Skrydstrup blev beslaglagt i 1943 til fordel for en flyveplads til Luftwaffe.

04-02-2017
En lang historie om nogle få belgiske kanoner
Belgiens Deputy Head of Mission i København, Theo Dirix, har været i arkiverne på den belgiske ambassade. Han søgte efter krigergrave for belgiske soldater, der faldt i Sønderjylland under Første Verdenskrig, og fandt en interessant brevveksling om krigstrofæer og skrot. Var de gamle kanoner, som kom tilbage til Sønderjylland efter 1920, krigsbytte, eller var det blot gammelt jern?

12-01-2017
Flotte boganmeldelser til Lars H. Henningsen
Lars H. Henningsen har som forfatter af bogen ”Værdikamp og folkeuro” fået flotte anmeldelser og en række omtaler, herunder en helsides omtale om sit forfatterskab i Jyllands-Posten. Pressen er begejstret for bogen, som fortæller om den dramatiske uro, som gik gennem de sønderjyske sogne i 1797-98, da statsledelsen havde forsøgt en reform af gudstjenesten.

21-12-2016
Hovedredaktøren flytter til Ærø
Ved årsskiftet fratrådte Kim Furdal sin stilling som leder af Museum Sønderjylland – ISL til fordel for posten som leder af Ærøskøbing Museum. Der blev taget behørigt afsked med Kim ved en reception på Rigsarkivet Aabenraa den 19. december. Her rettede Historisk Samfund for Sønderjyllands formand, Hans Schultz Hansen, en varm tak til Kim for en mangeårig indsats for foreningen.

01-12-2016
"Die nationale Pflicht für das Mutterland"
Hvordan var rammerne og formerne og straffene for det tyske mindretals økonomiske samarbejde med besættelsesmagten 1940—45? Det har Sidsel Maria von Qualen undersøgt, afdækket og offentliggjort i en artikel i Sønderjyske Årbøger 2016, som gratis er sendt til medlemmerne af Historisk Samfund for Sønderjylland – og som ikke-medlemmer kan købe i boghandlen for 270 kr. Billedtekst:

23-11-2016
Årets absolut stærkeste bog om Sønderjylland
Årbogen blev præsenteret i Haderslev den 23. november, og forfattere fortalte om tilblivelsen af deres artikler i årets bog.

16-11-2016
Blandt landets bedste blomstermalere
Og det er ikke en hvilken som helst blomstermaler, som i år kan fejre 200-års dagen for sin fødsel. Det er fremgået af månedsskriftet, som medlemmerne af Historisk Samfund for Sønderjylland har modtaget. Udstillingen er åbnet 5. november. O.D. Ottesen (1816-1892), født i Broager, var en usædvanlig kunstner. Han begyndte som hyrdedreng og endte som én af landets mest respekteret blomstermalere.

04-11-2016
Ørnen måtte væk! Og det kom den
FORSIDEN - Bag disse vinduer hos Jørgen Petersen, Tråsbøl syd for Aabenraa, afsløredes omkring 1904 historien om, hvordan et soldaterminde alligevel fik lov at hænge i dagligstuen. Jørgen Petersen fik nemlig efter sin værnepligt fremstillet et silkebroderi til minde om den tid, han aftjente sin værnepligt ombord på en krydser, der skule opretholde tysk kontrol med kolonierne i Fjernøsten.

27-10-2016
Ny bog sætter lys på, hvor langt man kan gå for at gøre kirken sigende for moderne mennesker
Historisk Samfund for Sønderjylland har udgivet en bog om, hvordan der opstod uro i menighederne i Slesvig i 1796 som følge af en fornyelse i kirken, som kongen ikke turde forsøge sig med i resten af Danmark

    

Historisk Samfund for Sønderjylland . Haderslevvej 45 . 6200 Aabenraa . +45 74 62 46 83 . hssdj@hssdj.dk