Udgivet den 01. juni 2023

Årets tur gik det gamle, tyske fyrstedømme Lippe

Lippe har lidt af det hele: Byer med bindingsværkshuse i wesergotik, flotte bondegårde, fattige, vandrende teglværksarbejdere, KZ-lejre og forbindelser til Sønderjylland..

 

Årets medlemsudflugt gik til det gamle tyske fyrstedømme Lippe i dagene torsdag den 8.juni til søndag den 11. juni 2023. Lippe er beliggende ca. 100 km sydvest for Hannover.

Vi tog således adsted torsdag den 8. juni 2023 i en fuld bus under kyndig ledelse af enhedsleder, historiker Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland, og museumsinspektør, historiker Mads Mikkel Tørsleff, Told- og Grænsemuseet i Bov, der på hele turen fortalte meget engageret, spændende og vidende om alt det, som vi så og oplevede.

Lippe er et land i Tyskland, der i forskellige former eksisterede som stat fra 1100-tallet og er i dag Kreis Lippe. Lippe overlevede som fyrstedømme inden for kejserriget og blev med tiden selve symbolet på en lilleputstat med en befolkning på samme størrelse som Sønderjylland. Og Lippe har lidt af det hele.

Første dag startede vi med en spændende byvandring i den gamle hansestad Lemgo, hvor vi så en perlerække af bindingsværkshuse i såkaldt wesergotik fra 1500-tallet – d.v.s. at de høje, gavlvendte huse har en halvrund vognport og en rigt dekoreret facade med bemalede træskiver på række. Det var et møde med det solide borgerskabs huse.

Det samme gjorde sig gældende i Detmold og Bad Salzuflen, som vi vandrede rundt i de følgende to dage. Der var også yngre bindingsværkshuse, men de var ikke så rigt dekorerede som husene fra den weserske renæssance. Disse pragtfulde huse er heldigvis bevaret for eftertiden, da byerne var så små, at de ikke blev bombet under krigen.

På dag to besøgte vi fyrstefamiliens flotte renæssanceslot i Detmold, som stadig ejes af den tidligere fyrstefamilie. Fyrstedømmet Lippe blev nemlig nedlagt efter Tysklands nederlag i Den store Krig i 1918, men fyrstefamilien bevarede en hel del af sine besiddelser.

Carsten Porskrog Rasmussen opdagede på fyrstepaladset en forbindelse til Sønderjylland, da der hang et billede af hertug Frederik Christian af Augustenborg og hertuginde Louise Augusta. Det var almindeligt blandt adlen, at man udvekslede billeder med venner. Der skulle eksistere ca. 10 kopier af hertugparrets billede.

På Freilichtmuseum Detmold, som er et af Tysklands fineste, så vi, hvordan landbefolkningen levede. Nogle levede under ret så gode forhold på store gårde, der kunne tangere herregårde. Men selvfølgelig har mange også levet under kummerlige forhold.

På samfundets bund var der en vigtig forbindelse mellem Sønderjylland og Lippe. Omkring år 1900 var der stor armod og arbejdsløshed i Lippe. I mange år drog skarer af teglværksarbejdere hvert forår ud fra Lippe - bl.a. til Egernsund og Broagerland. På Teglværksmuseet i Detmold så vi det hårde fysiske arbejde med at fremstille mursten, som senere blev mekaniseret.

Bjergene i Teutoburger Wald byder på smukke klipper - bl.a. de fritstående, naturskabte klipper Externsteine - og et svulstigt monument fra kejsertiden over germanernes sejr over romerne – Hermannsdenkmal. Dette har haft stor betydning for opbygning af den tyske nationalfølelse i 1800-tallet. Ligesom Wilhelmstatuen, som i kejsertiden var et vigtigt nationalt mindesmærke – og i dag en turistattraktion.

Vi sluttede af i det alvorlige hjørne med Porta Westfalica, hvor der lå en underafdeling af koncentrationslejren Neuengamme. Her havnede ca. 200 danskere, bl.a. Jørgen Kieler, der i 1944 blev fanget af tyskerne ved en aktion mod to virksomheder i Aabenraa og sendt i KZ-lejr. Det var benhårdt arbejde i Porta Westfalica med at udgrave og sprænge sandstenklipper inde i et bjerg, så der kunne etableres et raffinaderi derinde. Mange af danskerne døde. Spændende og tragisk sted.

Alt i alt en særdeles god tur med meget fine foredrag, megen ny viden, god mad, hyggeligt samvær og over de anbefalede 10.000 skridt hver dag på turen. Stor tak til Carsten, Mads Mikkel og hele selskabet.

Byvandring

 

Fyrsteslottet i Detmold

Teutoburger Wald - Externsteine

Hermannsdenkmal

Teglværksmuseum og Freilichtmuseum Detmold

Porta Westfalica

Foto: Marion Boisen og Mette Pilgaard