Årsberetninger

Årsberetningen aflægges af formanden på årsmødet og godkendes herefter af medlemmerne. Derefter offentliggøres årsberetningen her på hjemmesiden – tilføjet et kort referat af det respektive årsmøde.