Organisation

Organisation

Historisk Samfund for Sønderjylland er en historieformidlende forening. Foreningens øverste organ er årsmødet med generalforsamling, der afholdes i april. På årsmødet vælges foreningens styrelse. Den er på mindst 12 årsmødevalgte medlemmer.  Formændene for foreningens fem kredse indgår i styrelsen som fødte medlemer. Læs om ledelsesforholdene i vedtægterne (link).

Styrelsen konstituerer sig med et formandskab, bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær, der tillige udgør foreningens tegningsberettigede bestyrelse.

Et forretningsudvalg bemandet med bestyrelsesmedlemmerne og fagansvarlige varetager daglige driftsforhold.

Endvidere er der nedsat fagredaktioner/-udvalg med udførende ansvar for hovedområderne årbog, månedsskrift, bogudgivelser samt udflugter og PR/salg. Kontoret fungerer med reference til formanden. Alle funktioner varetages normalt af ulønnet frivillige.

Foreningens medlemmer er fordelt i kredse – en i hovedtræk dækkende hver af de fire sønderjyske kommuner og en i Sydslesvig. Se om kredsenes formål og virkeområder i kredsvedtægterne. På årlige generalforsamlinger vælger de enkelte kredse en kredsbestyrelse, hvis formand er født medlem af foreningens styrelse.