Persondatapolitik

Hvad vi gør med dine personlige oplysninger

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Bopælsadresse
Leveringsadresse (hvis forskellig fra bopælsadresse)
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager alene registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Historisk Samfund for Sønderjylland og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Er du medlem af Historisk Samfund for Sønderjylland, opbevares oplysningerne, så længe du er medlem, dog i fem år efter dit sidste køb i butikken.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Kontorets medarbejdere har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige er formanden for foreningen.

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet på vores hjemmeside videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Historisk Samfund for Sønderjylland har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Historisk Samfund for Sønderjylland  telefoniske eller via e-mail.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du senest 24 måneder efter dit køb rette henvendelse til foreningens kontor telefonisk eller via email. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, får du oplyst, til hvem du kan klage.

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver du tilladelse til, at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statistik og Marketing