Udgivet den 19. juni 2022

Årets tur gik til Ejdersted

Historisk Samfund for Sønderjyllands tur i 2022 gik fredag den 17. juni til Ejdersted-området.

 

I godt vejr drog en fuld bus fra Sønderjylland til Ejdersted-halvøren under kyndig ledelse af historiker Lars Henningsen og historiker Carsten Porskrog Rasmussen, der på hele turen fortalte meget engageret, spændende og vidende om alt det, som vi så og oplevede.

Halvøen Ejdersted i det sydvestlige Sydslesvig er i dag et tyndt befolket udkantsområde, men i århundreder var det én af de økonomisk førende og tættest befolkede egne i det gamle hertugdømme Slesvig. Ejdersted havde et vidtgående selvstyre og var kendt for sine rige storbønder, hvis specielle gårde, haubargerne, hævede sig som pyramider i det flade marskland. Ejdersted var dog også et område med stor social ulighed, og fra slutningen af 1500-tallet blev det et sted, som fik de gottorpske hertugers store opmærksomhed. De byggede både slot og fæstning i hovedbyen Tønning.

Vi besøgte Tønning om formiddagen. Slot og fæstningsvolde er væk, men byen rummer en storslået kirke og flere markante gamle huse. Tönning ligger strategisk godt placeret ved Ejderen. Skibsfart havde stor betydning til langt ind i 1800-tallet og fik Tönning til at blomstre. Sidst i 1700-tallet blev Tønning forbundet med Østersøen via Ejderkanalen, og endnu ligger et mægtigt pakhus fra den tid. I den gamle, maleriske havn ligger også det gamle Skpperhus med en spændende historie og fine, gamle huse fra slutningen af 1700-tallet.

Fra Tønning gik turen til Ejdersteds anden gamle hovedby Garding. Byen er ganske lille i dag, men domineres af den store kirke.

I den i dag lille by Tetenbüll så vi den store og flotte kirke, der som mange af Ejdersteds kirker i dag er for store til de små menigheder, men de vidner om fordums rigdom og en større befolkning.

Herfra kørte vi til Hoyerswort., som er Ejdersteds eneste herregård Her sad i 1500-tallet Ejdersteds øverste embedsmand, stalleren Casper Hoyer, der opnåede at blive forfremmet fra storbonde til adelsmand. Han fik bygget en fin renæssanceherregård, og lige ved siden af ligger avlsgården udformet som haubarg. Ud over det oplevede vi det specielle flade landskab med gårde, diger og kanaler.

Alt i alt en særdeles god tur med meget fine foredrag, megen ny viden, god mad og hyggeligt samvær.

Stor tak til Lars, Carsten og Mogens Asmund, der sørgede for, at det hele fungerede perfekt.