Udgivet den 04. april 2023

Årsmøde 2023 med foredraget "Kvinder i det tyske mindretal i nazitiden"

Foreningen afholder årsmøde med et spændende foredrag lørdag den 29. april 2023 kl. 13 i Gråsten.


Det foregår i BHJ-salen, Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten. 

Som optakt til årsmødet 2023 i BHJ-salen i Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4 i Gråsten lørdag den 29. april holder tidligere rektor for Deutsches Gymnasium für Nordschleswig i Aabenraa og nuværende formand for Deutsches Museum Nordschleswig i Sønderborg, Ilse Friis, foredrag.

Årsmødeforedrag: Kvinder i det tyske mindretal i nazitiden

Foredraget beskæftiger sig med kvindebiografier fra det tyske mindretal i den nationalsocialistiske periode og i efterkrigstiden. Der præsenteres kvindeskæbner inden for forskellige aspekter af mindretalslivet i tiden fra 1930 til 1955.

Årsmøde/generalforsamling

Efter foredraget er der årsmøde/generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Styrelsens beretning og godkendelse heraf
3. Kassererens beretning og godkendelse heraf
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde seneste 8 dage før mødet)
6. Valg til styrelse. På valg er Mogens Asmund, Finn Bach, Elsemarie Dam-Jensen, Lars N. Henningsen, Arne Fredsted Jørgensen, Kristian Pallesen, Lisette Juhl Orhan og Hans Schultz Hansen
7. Valg af revisorer. På valg er Olaf Krag og Jørn Andersen
8. Eventuelt

Gode ideer og en foryngelse
Det er ikke nogen hemmelighed, at foreningen gerne ser, at flere medlemmer får lyst til at møde op til årsmøde og kredsenes generalforsamlinger. Vi ønsker gerne input om spændende og relevante emner til programmet for det kommende år og også gerne nogle forslag til bestyrelsesmedlemmer. Vi tilstræber en udvidelse og en foryngelse… Så kom meget gerne med nye og spændende ideer. 

Fototekst: Medlemmer af det tyske mindretals Frauenschaft Nordschleswig stopper sokker for tyske soldater i
1941 og ydede dermed deres bidrag til den tyske side i krigen. Foto: Th. Thomsen, MSJ Mediearkiv.