Tidspunkt:
20-04-2024 kl. 13:00 - 16:00
Sted:
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Nørregade/Norderstrasse 59, Flensborg
Arrangør:
Historisk Samfund for Sønderjylland

Årsmøde 2024

Medlemmerne indkaldes til årsmøde lørdag den 20. april kl. 13 på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Nørregade/Norderstrasse 59, D-24939 Flensborg

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.     Valg af dirigent
2.     Styrelsens beretning og godkendelse heraf
3.     Kassererens beretning og godkendelse heraf
4.     Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5.     Indkomne forslag (skal være formanden i hænde seneste 8 dage før mødet)
6.     Valg til styrelse. På valg er Mikkel Leth Jespersen, Lennart S. Madsen, Mogens Rostgaard Nissen, Anne Marie Ludvigsen, René Rasmussen og Mette Pilgaard. Mette Pilgaard modtager ikke genvalg
7.     Valg af revisorer. På valg er Olaf Krag og Per Staugaard Rasmussen
8.     Eventuelt

Forud for generalforsamlingen er der dobbeltforedrag om Danevirke ved museumsinspektør Frauke Witte, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev, og museumsleder Lars-Erik Bethge, Danevirke Museum.

Frauke Witte vil fortælle om resultaterne af de senere års store udgravninger ved Danevirke, som hun sammen med en repræsentant fra Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein har stået i spidsen for. De har bl.a. ført til en ny datering af det ældste voldanlæg og ny viden om porten gennem Danevirke.

Lars-Erik Bethge vil berette om, hvorledes Danevirke er blevet brugt – og misbrugt – til fremme af historiepolitiske og politiske formål, men også om et dansk-tysk samspil om at sikre bevaringen af et af Danmarkshistoriens største erindringssteder.

For deltagere nordfra arrangeres der buskørsel fra den store parkeringsplads ved grænsen i Kruså med mødetid kl. 12.15 og afgang kl. 12.30. Bussen holder på Skibbroen i Flensborg, hvorfra der er en kort vej gennem Oluf Samson Gang til Centralbiblioteket.

Bussen går tilbage kl. 16.30. Transporten er gratis, men for at kunne bestille den rigtige bus behøver vi tilmelding til Historisk Samfunds kontor senest mandag den 15. april kl. 10, helst via mail: hssdj@hssdj.dk, ellers på telefon 7462 4683 i kontorets åbningstid tirsdage og torsdage 10 - 12. Husk at angive antal pladser. Tilmelding er kun nødvendig for deltagere, der ønsker bustransport.