Udgivet den 22. april 2024

Årsmøde med formandsskifte i Historisk Samfund

Hans Schultz Hansen træder tilbage – Mikkel Leth Jespersen tager over

Historisk Samfund for Sønderjylland holdt årsmøde den 20. april på Dansk Centralbibliotek i Flensborg. I forbindelse hermed trådte foreningens formand gennem 20 år, dr.phil. Hans Schultz Hansen, tilbage. Ny formand er den hidtidige næstformand, Mikkel Leth Jespersen. Dermed har formand og næstformand byttet plads, idet 64-årige Hans Schulz Hansen, som er én af de længst siddende formænd i foreningens over 100-årige historie, fortsætter i foreningens styrelse, som han blev valgt ind i for 35 år siden. 

I sin sidste formandsberetning kunne den afgående formand glæde sig over, at det i de 20 år næsten er lykkedes at fastholde medlemstallet på ca. 2.000 – og at foreningen har formået at markere sig med store bogudgivelser, bl.a. Sønderjyllands Historie i to bind sammen med leksikonudgivelsen A-Å og det store værk om den sønderjyske søfartshistorie.

I de seneste år har Hans Schultz Hansen stået i spidsen for afviklingen af foreningens 100-årsjubilæum og igangsætning af en modernisering af administrative rutiner, bl.a. overgangen til en helt ny og tidssvarende hjemmeside.

For så vidt angår indeværende år orienterede formanden om den forestående markering af 100-året for Sønderjysk Månedsskrift, som i den forbindelse vil blive underkastet en ydre modernisering. Men fagligheden vil fortsat være i højsædet, fastslog  Hans Schultz Hansen.


Foreningens nye formand, 46-årige Mikkel Leth Jespersen, er som sin forgænger uddannet historiker og har det meste af sit arbejdsliv været ansat i Museum Sønderjylland og er nu afdelingsleder i Tønder Kommunes afdeling for kultur og frivillighed. Mikkel Leth Jespersen er forfatter til og redaktør af en række markante udgivelser om den sønderjyske historie.

På årsmødet deltog 40 medlemmer, som godkendte ledelsens oplæg – beretning, regnskab og indstillinger om valg. Fem hidtidige medlemmer af styrelsen blev således genvalgt.