Udgivet den 24. februar 2020

Anmelder om ”Kampen om de faldnes minde” – en vigtig og vellykket bog

I Grænseforeningens magasin Grænsen anmeldes Lars N. Henningsens bog Kampen om de faldnes minde om mindesmærkerne og mindekulturen for de faldne sønderjyder 1914-1918.

Anmelder er historiker, lektor på RUC Claus Bundgård Christensen, der vil være kendt for bl.a. den prisvindende Danskere på Vestfronten 1914-1918 og Under hagekors og Dannebrog - danskere i Waffen SS.

Mindesmærkerne om de faldne i Første Verdenskrig er et kulturspor, der i særlig grad præger det sønderjyske grænseland. Anmelderen skriver bl.a.: ”Det er denne historie, som historikeren Lars N. Henningsen beskriver og analyserer i sin vellykkede bog Kampen om de faldnes minde..” og ”….en lille vigtig bog”.

Anmelderen skriver endvidere:

“Bogen er … den første, der fortæller hele historien fra 1914 til 2018.

Dens styrke er de skarpe analyser på relativt få sider. At forfatteren har valgt en kronologisk struktur, hvor man begynder under Første Verdenskrig og slutter i nutiden, er klogt, da læseren derved får den bedste indføring af mindekulturens dramatiske udvikling over tid.

Herudover foretages der en række tematiske og lokale nedslag, der udfolder emner som kampen mellem dansk og tysk eller monumenternes bevidste opfordring til forsoning. 

Kampen om de faldnes minde hører hjemme i enhver bogsamling om Første Verdenskrig og det dansk-tyske grænseland.”

Læs hele anmeldelsen her: Mindekultur i et grænseland.

Historisk Samfund for Sønderjylland har udgivet Kampen om de faldnes minde - 100 års strid om mindesmærker og mindekultur i Sønderjylland efter Første Verdenskrig. Af Lars N. Henningsen. Historisk Samfund for Sønderjylland. 143 sider. 

Bogen kan købes i Butikken på hjemmesiden. Pris for medlemmer: 128 kr. Pris for ikke-medlemmer: 188 kr.