Udgivet den 20. april 2019

April-udgaven er et månedsskrift for musikelskere

April-udgaven af Sønderjysk Månedsskrift er et temanummer om grænselandets musikfestivaler og deres historie. Så absolut en udgivelse til musikelskerne. Nummeret rummer bidrag fra både sønderjyske og slesvig-holstenske festivaler, der har præget grænselandets musikliv og indeholder både historier fra festivaler, der desværre ikke finder sted længere, og andre, der lever i bedste velgående. Teksterne er leveret af festivalerne eller fra nogle, der har en særlig forkærlighed for dem.

Lokalhistoriker Ingolf Haase skriver om én af de største i Sønderjylland, Tønder Festivalen, der fra 1974 på rekordtid voksede ud af en byfestskygge til en førende international folkfestival. Der gives et lille billede af Tønder Festivalen i det første tiår, pionerårene, hvor festivalen fandt sin form og viste sig levedygtig trods alle odds.

 

Schleswig-Holstein Musik Festival skriver om egen historie og udviklingen siden første koncert i 1986 til nu at være én af Europas største klassiske musikfestivaler med koncerter rundt omkring på de mange spillesteder i Slesvig-Holsten, til dels også i Sønderjylland. Musikfesterne ude på landet er festivalens hjerte, og festivalens hovedfokus er den klassiske musik, men der tilbydes også popkoncerter, jazz, teater, elektro, klezmermusik, comedy, oplæsning og meget andet. Festivalen 2019 indledes 1. juli og strækker sig over to måneder med et utal af frivillige til at udføre det praktiske arbejde.

 

Sekretariatsformand Karsten Fibiger skriver om Nord-Als Musikfestival, der har til formål at støtte, fremme og udvikle musiklivet på Nordals med hovedvægten lagt på rytmisk og folkelig musik. Formålet opfyldes ved at drive/støtte et musikværksted, som tilbyder lokale musikere gratis mulighed for at øve og optage musik. Nord-Als Musikfestival er lige siden 1981 blevet holdt 2. weekend i juni på Nordborg Slots Efterskole, som er placeret på en ø i Nordborg sø. Det giver os en del udfordringer, når der skal transporteres scener og musikudstyr, derudover betyder det, at der kun er plads til 6.000 publikummer. Siden 2015 har der været udsolgt hvert år.

 

organist, rektor Hans Christian Hein, Løgumkloster Kirkemusikskole, beretter om en levende men desværre alt for kort historie for Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig, der blev afviklet i årene 2003-2016 på tværs af den dansk-tyske grænse men indstillet i 2017. Baggrunden for at sætte fokus på orglet som instrument var de ca. 500 års historie, som grænselandets orgler kan fortælle om. Flere af orgelbyggerne i 1600- 1800-tallet var privilegerede orgelbyggere i hertugdømmet Slesvig og byggede derfor i landsdelen både nord og syd for den nuværende grænse, f.eks. firmaet Marcussen & Søn, Aabenraa.

 

tidl. formand for Haderslev Jazzclub, Sven Søndergaard fortæller levende i et tilbageblik om de gode oplevelser i og med Haderslev Jazzclub gennem 25 dejlige år, baseret på festivalprogrammerne, for der findes jo ingen referater eller anden form for optegnelser fra jazzklubberne. Musikvalget udviklede sig med spændende fornyelser. Det gjorde priserne også, den forkerte vej. Og fra 600 medlemmer faldt medlemstallet til omkring 300, så Haderslev Jazzfestival lukkede og slukkede med eget sølvbryllup i 2016.

 

Forretningsfører Juliana Christiansen, folkBALTICA Festival, fortæller, hvordan det i 2005 blev en grænseoverskridende festival  for traditionel musik på nye måder. Festivalen knytter tradition og fornyelse sammen og byder på musikalske opdagelser og innovative overraskelser og fyrværkerier af moderne folkemusik på Alsion, i kirker og ved skolekoncerter for 1.-3. klasse, hvor der klappes, synges og danses. folkBALTICA blev afholdt første gang i 2005. Det kunstneriske fokus rettet mod musikkulturen fra Østersøområdet. Den 15. udgave af folkBALTICA finder i år sted den 18.-26. maj og er en jubilæumsudgave. Mottoet er storm og stille. Festivalgæsterne kan komme til 30 koncerter på i alt 25 forskellige spillesteder, spredt over hele Schleswig-Holstein og Sønderjylland.

 

Arkiv- og museumschef Bent Vedsted Rønne, skriver om Kløften Festival i Haderslev, der opstod i 1980, da der ikke var ret mange festivaler i Danmark, og det begynde med et étdags-program og har siden udviklet sig markant, også musikalsk. Det var i 1985, en halvkold sommerdag den 21. juni, at ikke færre end 17.000 mennesker samlet i Kløften for at høre Anne Linnet og hendes gruppe Marquis de Sade, der væltede Kløften festivalen. Siden har festivalen overlevet de mange bump på vejen, og de mange frivillige medhjælpere gennem årene, arrangører og ildsjæle kan næste år fejre 40 året som kulturelt fyrtårn i Sønderjylland.