Butik

Ad Industriens vej, Studier i den slesvig-holstenske industri 1864-1914 med særlig henblik på Nordslesvig

Før 1864 var Slesvigs og Holstens industri i vækst, og hertugdømmerne var foregangsområder for industrien i det danske monarki. Det ændrede sig efter Slesvigs og Holstens indlemmelse i Preussen i 1864. Generelt ramtes industrien af tilbagegang, da konkurrencen fra den tyske industri blev mærkbar. I store byer som Altona, Neumünster, Kiel og Flensborg samt i Hamborgs nordlige opland fortsatte industrialiseringen dog efter en kort overgangsperiode med fornyet kraft. De mindre byer, herunder de nordslesvigske købstæder Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder, stod derimod ligesom landområderne industrielt i stampe fremt til kort før århundredskiftet. Først da begyndte en industrialisering, der satte et varigt præg på grænselandet.

Vælg dit medlemsskab

Mest solgte