Butik

Danskhed under forandring

Danskhed under forandring

Inden for de seneste årtier har det danske mindretal i Sydslesvig ændret sig markant. Der er mange med en tysk baggrund, som er blevet en del af mindretallet, og forholdet mellem mindretal og det omkringliggende tyske flertalssamfund har ændret sig fra fjendskab til venskab og nært samarbejde.

Det har haft stor betydning for mindretallets syn på sig selv som dansknationalt mindretal.

I bogen vises resultaterne fra en undersøgelse af, hvilken betydning det danske sprog har for mindretallet, hvilke “danske” ting, der har størst betydning for det, og hvordan forholdet er mellem mindretallet og Danmark. Det bliver vist, hvordan det danske mindretal befinder sig i et spændingsfelt mellem tradition og nybrud.

Rejhan Bosnjak er ph.d. i historie og har som ansat ved Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig undersøgt det danske mindretals opfattelse af sig selv som dansknationalt mindretal.

Vælg dit medlemsskab

Mest solgte