Butik

Danskhed under pres

Danskhed under pres

De dansksindede mellemslesvigere kom under pres, da der i 1920 skulle stemmes om den fremtidige dansk-tyske grænse. I deres afstemningszone II skulle afgørelsen træffes kommunevis, og der blev derfor kæmpet hårdt om hver eneste vælger.

Stærke tysknationale kræfter forsøgte at skræmme de dansksindede fra at vælge Danmark, mens de dansknationale ville have dem til at stemme dansk.

Det blev en klar tysk sejr, men presset fortsatte, og de dansksindede måtte vælge, hvordan de fremover ville praktisere deres danskhed i dette brændpunkt for dansk og tyske nationalisme.

Bogen undersøger, hvordan familierne indrettede sig i hverdagen på denne nye nationale virkelighed, og den afslører samtidig, at et dansk sindelag kan have mange ansigter og udtryksformer.

Merete Bo Thomsen er ph.d. i historie og har som ansat ved Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig især beskæftiget sig med det danske mindretal i Sydslesvig.

Vælg dit medlemsskab

Mest solgte