Butik

Det Sønderjyske Landbrugs Historie - Jernalder, vikingetid & middelalder

Af Per Ethelberg, Nis Hardt, Bjørn Poulsen og Anne Birgitte Sørensen 2012

Til at skrive de enkelte afsnit er valgt en række arkæologer og historikere, som dels er specialister i de pågældende perioder, dels besidder stor viden om både Nord- og Sydslesvig. Der er således ikke tale om en samlet fremstilling, men om en række arbejder hvor hver forsker giver sin vurdering af landbrugshistorien i de respektive tidsaldre. De enkelte afsnit er således i høj grad præget af de pågældende forskeres syn på kulturhistorien, og redaktionelt er der kun i mindre omfang foretaget rettelser og tilpasninger.

Ud over de arkæologiske og historiske data, som direkte kan udledes af kilderne, er der i dette bind gjort flittigt brug af en lang række naturvidenskablige analyser af det arkæologiske materiale. Det drejer sig bl.a. om fosfatanalyserer, pollenanalyser, makrofossilanalyser, kulstof 14 dateringer og dendrokronologiske dateringer.

Der er tale om 2. udgave af bogen, der udkom i 2000. I 2. udgave er enkelte væsentlige opdateringer til teksten indføjet sidst i bogen.

Vælg dit medlemsskab

Mest solgte