Butik

En amtmand skriver breve

"I efteråret 1930 udskrev Københavns universitet en prisopgave med følgende emne: J. S. Møstings virksomhed og betydning som statsmand efter 1813. Jeg benyttede året 1931 til at udarbejde en besvarelse. I de følgende år skrev jeg et par mindre afhandlinger med forvaltningshistorisk sigte, hvor finansminister Møsting spillede en central rolle.

Vælg dit medlemsskab

Mest solgte