Butik

Gustav Johannsen - og moderniseringen af danskheden i Sønderjylland

Klaus Tolstrup Petersen: Gustav Johannsen - og moderniseringen af danskheden i Sønderjylland

Biografi om den danske grænselandspolitiker Gustav Johannsen (1840-1901), som sætter fokus på danskhedens udvikling i Sønderjylland i tiden efter 1864.

Som sønderjydernes folkevalgte repræsentant i både Rigs- og Landdagen i Berlin var Gustav Johannsen frontfiguren og en af de største personligheder i sønderjysk politik i de sidste årtier af 1800-tallet. I en turbulent tid præget af de tyske myndigheders undertrykkelse, af interne stridigheder i den danske bevægelse og af nye politiske og litterære strømningers indtog i Sønderjylland, lagde han grunden til den politiske linje, som blev videreført af de dansksindede sønderjyder frem til genforeningen i 1920.

I biografien afsløres en række hidtil ukendte sider af Gustav Johannsens rolle og betydning i den danske bevægelse i perioden 1881-1901.

Bogen er på 236 sider.

Vælg dit medlemsskab

Mest solgte