Butik

Over Grænser – Festskrift til Hans Schultz Hansen

Den 26. juni fyldte formand for Historisk Samfund for Sønderjylland, forskningsleder ved Rigsarkivet og17 bidrag nuancerer den sønderjyske historie i ny bog dr. phil. Hans Schultz Hansen 60 år. En kreds af forskere valgte at fejre begivenheden med bogen Over Grænsen.

Over Grænser er udgivet i samarbejde mellem Rigsarkivet og Historisk Samfund for Sønderjylland. Indholdet lægger sig tæt op ad centrale forskningsemner, hvor Hans Schultz Hansen i mere end tre årtier har været én af de mest produktive sønderjyske historikere. Bidragene er derfor centreret omkring emnerne:

  • Sønderjylland og det nationale spørgsmål
  • By-, landbrugs- og erhvervshistorie i regionen set i et komparativt perspektiv.

Forfatterne er danske og tyske forskere fra arkivverdenen, universiteter, biblioteker og museer, og de giver i 17 selvstændige bidrag deres bud på et mere nuanceret billede af landdelens fascinerende historie.

Tidsmæssigt ligger vægten på tiden fra slutningen af 1800-årene og frem til tiden efter 1945, men der er også afstikkere længere tilbage i historien. Desuden indeholder bogen et bidrag om forskningen og forskningens vilkår på Rigsarkivet i de seneste årtier, en bibliografi over Hans Schultz Hansens store historiske produktion som forsker samt en tabula gratulatoria.

Bogen er redigeret af Leif Hansen Nielsen, Jørgen Mikkelsen og Peter Fransen, alle seniorforskere ved Rigsarkivet.

Bogen er på over 420 sider.

Vælg dit medlemsskab

Mest solgte