Butik

Sønderjyske eliter – fra oldtiden til industrialderen

De mennesker og grupper, der indtager et samfunds øverste positioner, er altid centrale i den historiske udvikling. Den slags samfundseliter har eksisteret så langt tilbage, vi kan finde samfund, men der har været store forandringer i, hvilke elitegrupper et samfund rummede, hvad der gjorde dem til eliter, og hvordan de valgte at fremtræde.

I denne bog ser en række arkæologer og historikere på forskellige eliter i det sønderjyske område over en periode på næsten 4.000 år. Artiklerne rækker i tid fra høvdinge og krigere i bronzealderen og ældre jernalder til Mads Clausen. Ud over det kan man læse om særlige sønderjyske elitegrupper som det slesvigsk-holstenske ridderskab, de såkaldte fribønder og andre sønderjyske bondeeliter og om ledere inden for de nationale bevægelser. To andre artikler zoomer ind på særlige steder og slægter – hhv. de rige fund fra egnen ved Sønder Hygum og den aristokratiske slægt Urne, som satte sit stærke præg på egnen vest for Aabenraa i ældre middelalder.

Bogen er redigeret af Carsten Porskrog Rasmussen og indeholder disse artikler:

Mikkel Leth Jespersen: ”Indledning. Sociale eliter i Sønderjylland”. 

Lisbeth Christensen: ”Den sønderjyske elite fra ældre bronzealder til førromersk jernalder”. 

Lars Grundvad: ”Fæsted-Harreby-Sønder Hygum. Et sønderjysk førkristent magtcenter – med fokus på yngre jernalder og vikingetid”. 

Anders Harvig og Bjørn Poulsen: ”Sønderjysk aristokrati i tidlig middelalder: Urneslægt, Urnehoved og Petersborggravningen”. 

Mikkel Leth Jespersen: ”Adelselite, region og fyrstemagt. Det slesvig-holstenske ridderskab ca. 1440-1700”. 

Leah Porse Rasmussen: ”Fribondeeliten i Slesvig”. 

Carsten Porskrog Rasmussen: ”Slesvigske bondeeliter mellem reformation og landboreformer”. 

Hans Schultz Hansen: ”Nationale eliter i Sønderjylland 1815-1920”. 

Mariann Kristensen: ”Industrifyrsten – Mads Clausen, den industrielle patriark på Danfoss”.

Vælg dit medlemsskab

Mest solgte