Butik

Værdikamp og folkeuro - Bønder, præster og øvrighed i 1790’ernes Slesvig


Lars N. Henningsens nye bog Værdikamp og folkeuro - Bønder, præster og øvrighed i 1790’ernes Slesvig er historien om en folkebevægelse, som sidst i 1790’erne greb landsognene i Sønderjylland. Sognefolkene protesterede mod en radikal reform af gudstjenesten. De mente, der blev indført en ny tro. Nogle skabte uro i kirken, andre sendte protestdeputationer helt til København.

Kongen tillod så at holde afstemning for og imod reformen. Næsten alle stemte nej til det nye, og der blev ikke ro, men endnu mere strid mellem menigheder og præster. Der opstod modsætninger inden for embedsværket og mellem lokalforvaltningen og centraladministrationen i København. Det var bekymrende, lige efter Den Franske Revolution. Bundede protesten i befolkningens kristentro, eller var der andre årsager?

Historien giver indblik i datidens samfund og afslører modsætninger, som kendes den dag i dag, spørgsmål om:
 
• tradition eller fornyelse i kirken
• forskel mellem dannelseselite og folkeflertal
• afstand mellem by og land
• spilleregler for demokratiske afgørelser

– og meget mere ...

Vælg dit medlemsskab

Mest solgte