Udgivet den 08. marts 2021

Corona forsinker udgivelse af bog

Coronaen er skyld i meget, og det er den også i forsinkelse af en ny bog, der var planlagt udgivet i maj.Lars N. Henningsen er forfatter på bogen “Dansk Kirke i Sydslesvig 1921-2021”, men Kirkerådet for Sydslesvig har besluttet at udskyde 100 års festen fra maj til september. Først til den tid vil bogen om dansk kirkeliv i Slesvig før og nu altså kunne købes.