Udgivet den 11. februar 2021

Da Dybbøl Sogn stemte om Sydslesvigs fremtid

Få dage efter Danmarks befrielse den 5. maj 1945 var det politiske slagsmål om Sydslesvigs fremtid allerede i fuld gang. Et slagsmål, der fortsatte i de kommende år.

 

I april 1948 fandt der i Dybbøl sogn en folkeafstemning sted. Afstemningen blev gennemført på privat basis af medlemmer af den sønderborgske lokalafdeling af landsforeningen Frit Danmark med formanden adjunkt ved Sønderborg Statsskole, Viggo Petersen, i spidsen. Dybbølborgerne blev bedt om at tage stilling til Sydslesvigs fremtid.

Prøveafstemningen skulle overbevise den danske regering og rigsdag om, at det danske folk ønskede, at Syslesvig blev løsrevet fra Tyskland og fik en tilknytning til Danmark før eller senere.

Efter nøje overvejelse valgte man Dybbøl Sogn som ‘prøveklud’. Dels var navnet kendt, og dels mente man, at kunne argumentere for, at netop Dybbøl Sogns beboere udgjorde et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Dybbøls beliggenhed tæt på Sønderborg var naturligvis også en fordel.

Der blev gennemført en informationskampagne for at oplyse dybbølborgerne om baggrunden og formålet med afstemningen.

Stemmesedlen, som er vist på fotoet, blev udsendt til 655 personer, som efter valglisten for Dybbøl Sogn var stemmeberettigede. Der var på stemmesedlen fire spørgsmål, som kunne besvares med ”ja”, ”nej” eller ”ved ikke”. Af de udsendte stemmesedler blev 450 tilbagesendt i udfyldt stand, altså en stemmeprocent på 69. Det kunne man med rette være stolt af.

Det kan ikke have været let for vælgerne i Dybbøl at afgøre, hvor man skulle sætte de fire krydser, og tolkningen af resultatet lå heller ikke lige for. Alle fire spørgsmål blev dog besvaret med et stort ”ja” til en eller anden form for løsrivelse af Sydslesvig fra Tyskland og tilknytning til Danmark før eller senere. Hvis man betragter resultatet i store træk, så gik omkring 65 % ind for dette, ca. 20 % var imod, ca. 5 % vidste ikke og de sidste 10 % stemte blankt.

I dag ved vi jo, at sådan en folkeafstemning ikke fik indflydelse på den danske regerings holdning: ”Grænsen lå fast!”.

Læs mere om folkeafstemningen i Dybbøl Sogn og om den sønderjyske sydslesvigaktivist Viggo Petersen i pens. stabslæge Preben T. Clausens artikel Viggo Petersen - en sønderjysk sydslesvigaktivist i Sønderjysk Månedsskrift nr. 1 i 2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto: Stemmeseddel ved folkeafstemningen i Dybbøl Sogn den 9. til den 18. april 1948