Udgivet den 16. august 2019

Dannebrog - Det symboliserede det danske fællesskab

I dag bruger vi Dannebrog i rigtig mange sammenhænge: I festligt lag som fødselsdage og fester, i kolonihaver og ved udsalg, fodboldkampe og nationale markeringer mv. Men sådan har det ikke altid været.

For den generation, der voksede op i Nordslesvig i årene mellem 1864 og 1920, står de første erindringer om Dannebrogs nationale betydning skarpt.

Dannebrogs betydning for de danske børn i Nordslesvig kommer til udtryk i bevarede børnestile indsendt til det dansksprogede Illustreret Børneblad for Nordslesvig. Bladet var på dansk og indeholdte lærerige fortællinger om Danmark og dansk historie.

Mange af de sønderjyske børn viser i stilene et andægtigt, højtideligt og følelsesmæssigt forhold til Dannebrog. Et par et eksempler:

Flere børn fremhæver mødet med de frit vajende Dannebrogsflag, de oplever ved besøg til Danmark, som noget glædeligt. To børn skriver:

“Den fórste glæde vi havde var, da vi havde naaet Vamdrup Station, thi der veiede det kjære Danske flag paa stationsbygningen”.

 

Den samme glæde over synet af det danske flag udtrykker 13-årige Jes Philipsen fra Avnbøl. Han tog hver sommer til Ødis med sin familie. Udover selve turen, så glæder Jes sig til

"Synet af De mange Faner”

 

En 11-årig pige skriver i en af de trykte stile om den særlige nordslesvigske måde at holde jul på:

“Juleaften fejredes hos os paa den samme Maade som overalt i Nordslesvig. Juleaften saa vi første Gang Juletræet. Vi havde ogsaa en Del smaa Flag paa det.

Min lille Broder sagde, at Flagene vare nu det allerkønneste og saa sang han en af “Og ær dit sprog, dit fædreland og flag!”.

 

Dannebrog som nationalsymbol blev videregivet til kommende generationer og dermed udtryk for en levende danskhed i Nordslesvig. Den senere professor i sønderjysk historie Troels Fink siger rammende på baggrund af en oplevelse som femårig i 1917, hvor han første gang så Dannebrog på Skamlingsbanken igennem en kikkert:

”..det symboliserede det danske fællesskab”.

 

 

Læs mere om Dannebrogs betydning for danske børn i Nordslesvig i museumsinspektør Mariann Kristensens artikel Og ær dit sprog, dit fædreland og flag!”- Om Dannebrogs betydning for danske børn i Nordslesvig i nr. nr. 4 af Sønderjysk Månedsskrift fra Historisk Samfund for Sønderjylland, Museum Sønderjylland og Kulturfokus, som udkom i juni 2019. Det kan købes af ikke-medlemmer ved henvendelse på mailen hssdj@hssdj.dk

 

Billedetekst: Et eksempel på en af stilene til Illustreret Børneblad for Nordslesvig, 12. december 1897. Den 13-årige Anne Wagner valgte at skrive sin stil på brevpapir med to Dannebrogsfaner. Stilen handler om hendes by Skovby, og hun beskriver de fleste indbyggere som dansksindede.

Kilde (billede): Rigsarkivet: Clausen, Hans Victor og hustru Cathrine, født Nielsen, Materiale vedr. Sønderjylland/Nordslesvig 1890-1935, Nr. 23: Danske stile skrevet af sønderjyske børn 1894-1898.