Udgivet den 17. april 2020

De, som blev tilbage

Forrest står en lille dansksindet familie, en enlig moder med to børn, faderen mangler; måske er han på arbejde? Måske er han faldet i krigen?

 

Prøv at kigge nærmere på billedet - Hvad sker der?

I følge forfatteren Gunnar Solvangs tolkning viser billeder, at 

"Drengen i matrostøj med det lille dannebrogsflag symboliserer håbet om overlevelse og en bedre fremtid for det danske mindretal uden mulighed for tilbagevenden til Danmark. Bagved står et ældre dansksindet ægtepar, de, der før 1864 udgjorde en del af byens danske borgerskab; han - som veteran fra de slesvigske krige - bærer synligt sin erindringsmedalje på frakken. Vi ser en industriarbejder stå fremme i billedet …. og i baggrunden skildres en hujende, tyskvenlig skare med svingende faner i de slesvig-holstenske farver……..Også de uniformsklædte betjente fra Den internationale Kommission (CIS) er repræsenteret ved afrejsen for at påse ro og orden”

Akvarellen De, som blev tilbage er maleren Erik Henningsens indtryk af stemningen i Flensborg efter afstemningen i 2. zone den 14. marts 1920 om eventuel genforening med Danmark. Erik Henningsen er kendt for sine motiver af tidens sociale misforhold i by og på land, som han ifølge forfatteren Gunnar Solvang ”….skildrede mesterligt på en karakteristisk og gribende måde, ofte udtrykt i et fortættet hverdagsdrama, som i høj grad appellerede til beskueren”.

Læs mere om dette stemningsbillede fra Flensborg den 14. marts 1914, maleren Erik Henningsen og de nødpenge, der blev lavet spekulation for øje i ph.d., mag.art. Gunnar Solvangs artikel De, som blev tilbage - afstemningen 1920 i 2. zone i Sønderjysk Månedsskrift nr. 2, 2020.

------

Foto: Museum Sønderjylland. Sønderborg Slot