Udgivet den 13. oktober 2021

En guldgrube af viden om Genforeningen: Rigsarkivets kilder om Genforeningen på kilderne.dk

I forbindelse med 100-året har Rigsarkivet lagt en stor mængde af sine kilder om Genforeningen på sin hjemmeside kilderne.dk, der frit kan benyttes af alle interesserede.

 

Kilderne giver adgang til en masse spændende information om Genforeningen på en lang række områder og temaer.

Kildepakken rummer fire spor:

1. Aktørerne i grænselandet

F.eks. materiale om Genforeningen fra H.P. Hanssens privatarkiv og Vælgerforeningens forberedelser til Sønderjyllands indlemmelse i Danmark og afstemningen.

2. Rigsdanske aktører

F.eks. materiale om Kriegerudvalgets arbejde og Det Midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender, hvor H.P. Hanssen var minister.

3. Arkivet efter Den internationale Kommission

4. Arkivet for familie- og lokalhistorie

F.eks. materiale om den danske historiker H.V. Clausens minutiøse lister over alle ejendomsbesiddere på landet i Sønderjylland med angivelse af deres stilling, nationale sindelag, sprog, statsborgerskab, skolebesøg i Danmark o.s.v., der dannede baggrunden for den nuværende dansk-tyske grænse.

Hertil kommer Vælgerforeningens medlemslister og Foreningen Sønderjydernes kartotek over udvandrede sønderjyder.

Den samlede kildepakke om Genforeningen findes på: https://kilderne.dk/laeringstilbud/kildepakkerne/genforeningen-1920

Læs mere om de spændende kildemuligheder i Hans Schultz Hansens artikel Rigsarkivets kilder om Genforeningen på kilderne.dk i Sønderjysk Månedsskrift nr. 7 i 2021.