Udgivet den 06. januar 2021

En spændende og oplysende bog

Der er masser af ros og begejstring i Michael Riber Jørgensens anmeldelse på historie-online.dk af Henrik Becker-Christensens bog “Diplomat i grænselandet"

 

“Hvad laver en generalkonsul egentlig? Sådan vil mange nok spørge, når de første gang møder betegnelsen. Nu har man chancen for at få et fyldigt og indsigtsfuldt svar med denne erindringsbog”, indleder Michael Riber Jørgensen den fyldige anmeldelse.

“Det er det dansk-tyske grænseland med dets ganske særlige forhold, det handler om. Det var her, Henrik Becker-Christensen havde sit virke som generalkonsul gennem næsten to årtier - længere end nogen anden siden oprettelsen i det historiske år 1920 -, og som han slår fast, har netop denne danske diplomatiske repræsentation i udlandet en ganske særlig rolle, ikke bare for de bilaterale forbindelser, men som bindeled mellem det danske mindretal og fædrelandet mod nord.

Anmelderen noterer, at “hele bogen emmer af, at Becker-Christensen kender og forstår grænselandet bedre end de fleste - man fristes til at sige bedre end alle andre ikke-indfødte og også bedre end mange af os, som er født og opvokset der”.

Videre hedder det, at Becker-Christensen også kommer omkring mange eksempler på det ofte usynlige, men ikke desto mindre enorme arbejde, som diplomatiet er involveret i.

Anmeldelsen konkluderer: “Helhedsindtrykket: Alt i alt er der tale om en spændende og oplysende bog, som bør kunne læses med stor fornøjelse af alle, der interesserer sig for grænselandet, eller som bare gerne vil være lidt klogere på, hvad sådan en generalkonsul egentlig går og laver”.

+++

Bogen er udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland og kan købes ved at klikke på Butik.

Prisen for medlemmer er 148 kr. og for ikke-medlemmer 248. kr.