Udgivet den 10. januar 2022

Et stort Dannebrog på stormasten og et lille nordtysk flag bød os velkommen

Dansksindede sønderjyder fortsatte nemlig med at bruge Dannebrog under tysk styre efter 1864.

 

Nederlaget i 1864 betød i sønderjyske søfartskredse også overgang fra dansk til tysk flag. De dansksindede kredse i Sønderjylland tog det tungt.

Den unge styrmand Andreas Cornett skrev således ved årsskiftet 1864/65 om de store forandringer i Aabenraa til sin søster og svoger, der sejlede på Kinakysten. Han fortalte, at Dannebrog ikke længere var at se, men uanset, hvor man vendte sig hen, så:

”så man ikke andet end den trestribede jammerpjalt svæve over husene”.

MEN i Fjernøsten kunne man se Dannebrog blafre på dansksindede sønderjyders skibe, selvom Sønderjylland nu var en del af det tyske rige.

I 1870 rejste kaptajnsfruen Marie Drescher til Fjernøsten for at mødes med sin mand kaptajn Martin Drescher i Singapore. Hun blev modtaget af C.C Fischer, som var dansksindet kaptajn på det stolte skib Charlotte Christine, indregistreret i Aabenraa. De blev roet ud til skibet, og Marie Drescher beretter i sin dagbog:

”Som så snart vi var i sigte smykkede sig med flag fra øverst til nederst med et stort Dannebrog på stormasten og et lille nordtysk flag. Fra de to andre skibe vajede også flag, der bød os velkommen”.

En ung styrmand på et fjerde Aabenraa-skib var dog lidt frygtsom og turde ikke uden kaptajnens ordre sætte Dannebrog, men da kaptajn Fischer og kaptajnsfruen nærmede sig skibet

”kom det straks op”.

Selv et enligt skib fra Flensborg hejste også Dannebrog.

Historien om, hvordan overgangen fra dansk til tysk flag blev modtaget af nogle i sønderjyske søfartskredse med sorg og af andre med glæde, er nogle af de mange spændende ting, som man kan læse om i Historisk Samfund for Sønderjyllands nye tobinds værk Sønderjysk søfarts historie.

 

Fakta og pris

Sønderjysk søfarts historie udgives i samarbejde med Museum Sønderjylland og med tilskud fra BHJ-Fonden, Lauritz og Augusta Dahls Mindelegat, Michael Jebsen Fonden og P.J. Schmidt Fonden. Forfatterne er eksperter i søfartshistorie fra arkiver, museer og universiteter: Flemming Rieck (oldtiden), Bjørn Poulsen (vikingetid og middelalder), Mette Guldberg (1600-1814), Mikkel SkibspLeth Jespersen (1814-1920), Karsten Hermansen (tiden efter 1920) samt Martin Rheinheimer (indledning og afrunding).

Medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland kan erhverve tobindsværket for 298 kr. For ikke-medlemmer er prisen 498 kr. Bindene sælges kun samlet. Bogværket kan købes i hjemmesidens Butik.

Foto: Skibsportræt af den tremastede skonnert China af Sønderborg, der befandt sig i Fjernøsten i 1864.  Kilde: Sønderjysk søfarts historie, b.2, s. 132.