Udgivet den 01. juli 2020

Festskrift til formanden for Historisk Samfund

17 bidrag nuancerer den sønderjyske historie i ny bog

 

Den 26. juni fyldte formand for Historisk Samfund for Sønderjylland, forskningsleder ved Rigsarkivet og dr. phil. Hans Schultz Hansen 60 år. En kreds af forskere valgte at fejre begivenheden med bogen Over Grænser.

Over Grænser er udgivet i samarbejde mellem Rigsarkivet og Historisk Samfund for Sønderjylland. Indholdet lægger sig tæt op ad centrale forskningsemner, hvor Hans Schultz Hansen i mere end tre årtier har været én af de mest produktive sønderjyske historikere. Bidragene er derfor centreret omkring emnerne:

  • Sønderjylland og det nationale spørgsmål
  • By-, landbrugs- og erhvervshistorie i regionen set i et komparativt perspektiv.

Forfatterne er danske og tyske forskere fra arkivverdenen, universiteter, biblioteker og museer, og de giver i 17 selvstændige bidrag deres bud på et mere nuanceret billede af landdelens fascinerende historie.

Tidsmæssigt ligger vægten på tiden fra slutningen af 1800-årene og frem til tiden efter 1945, men der er også afstikkere længere tilbage i historien. Desuden indeholder bogen et bidrag om forskningen og forskningens vilkår på Rigsarkivet i de seneste årtier, en bibliografi over Hans Schultz Hansens store historiske produktion som forsker samt en tabula gratulatoria.

Bogen er redigeret af Leif Hansen Nielsen, Jørgen Mikkelsen og Peter Fransen, alle seniorforskere ved Rigsarkivet.

Bogen på over 420 sider kan købes af medlemmerne i foreningens butik på www.hssdj.dk for 148 kr. og 248 kr. for ikke- medlemmer.