Udgivet den 30. januar 2020

Festskrift til Hans Schultz Hansen

Formanden for Historisk Samfund for Sønderjylland, dr. phil. Hans Schultz Hansen fylder 60 år. En kreds af forskere vil fejre dette med et festskrift. Det er muligt at blive optaget på tabula gratulatoria.

 

Den 26. juni 2020 fylder formand for Historisk Samfund for Sønderjylland, dr. phil. Hans Schultz Hansen 60 år. En kreds af forskere har valgt at fejre begivenheden med et festskrift, som udgives i samarbejde mellem Rigsarkivet og Historisk Samfund for Sønderjylland.

Festskiftet vil lægge sig tæt op ad centrale forskningsemner, hvor Hans Schultz Hansen har gjort sig særligt bemærket enten som forsker eller som igangsætter for forskningen. Bidragene er derfor centreret omkring emnerne:

• Sønderjylland og det nationale spørgsmål

• By-, landbrugs- og erhvervshistorie i regionen set i et komparativt perspektiv

I 20 selvstændige bidrag giver danske og tyske forskere fra arkivverdenen, universiteter og museer deres bud på, hvorledes netop deres bidrag kan være med til at tegne et nuanceret billede af landdelens fascinerende historie.

Tidsmæssigt ligger vægten på tiden fra slutningen af 1800’årene og frem til tiden efter 1945, men der er også afstikkere længere tilbage i historien.

Desuden vil bogen indeholde et bidrag om forskningen og forskningens vilkår på Rigsarkivet i de seneste årtier, en bibliografi over Hans Schultz Hansens store historiske produktion som forsker samt en tabula gratulatoria. Festskriftet redigeres af Leif Hansen Nielsen, Jørgen Mikkelsen og Peter Fransen alle seniorforskere ved Rigsarkivet.

Optagelsen på tabula gratulatoria sker rent praktisk således:

Send en med navn og postadresse angivet mail til Historisk Samfund for Sønderjylland på adressen hssdj@hssdj.dk. Angiv det navn og den hjemstedsby, der ønskes optaget på gratulationslisten – altså eksempelvis Jens Hansen, Kolding. Overfør samtidig 195 kr. til Historisk Samfunds konto i Sydbank, reg.nr. 7910, kontonr. 1034860, mærket ”festskrift”. Herved bekræftes ønsket om optagelse på gratulationslisten, og der er tillige betalt for et eksemplar af festskriftet, der fremsendes i forbindelse med udgivelsen.

Sidste frist for optagelse er onsdag den 15. april 2020.