Udgivet den 03. juli 2020

Fokus flyttes i ny bog om Zeppelinbasen

Lige nord for Tønder ligger resterne af en tysk luftskibsbase fra Første Verdenskrig. Basen blev taget i brug februar 1915 og ophørte med at være operativ efter et spektakulært britisk luftangreb i juli 1918, hvor begge basens luftskibe gik til grunde. Bogen ”Zeppelinbasen i Tønder” fortæller om basens historie.

 

Historisk Samfund for Sønderjylland udgiver en bog Zeppelinbasen i Tønder om basen på 110 sider med mere end 100 illustrationer og masser af nyt og hidtil upubliceret originalt kilde- og billedmateriale. Forfatter er ingeniør og historiker Mogens Jensen, stiftende medlem af Dansk Faldskærmsklub, Dansk Ballonklub og Danmarks Flyvehistoriske Union og med en livslang interesse for flyvning og ikke mindst luftskibe.

Navnlig det britiske luftangreb på Zeppelinbasen ved Tønder har været genstand for flere udgivelser de senere år, men perspektivet har altid været britisk: den teknologiske udvikling af fly og hangarskibe, de omhyggelige tekniske forberedelser og den dristige gennemførelse af dette verdenshistoriens første hangarskibsbaserede luftangreb mod mål på landjorden. Denne dramatiske historie forbigås naturligvis ikke, men bogens sigte er alligevel et andet: Den flytter blikket fra et britisk til et tysk perspektiv, f.eks. hvad var formålet med basen, og løste basen de opgaver, den var udset til?

Endvidere flyttes fokus fra de dristige britiske piloter til de ikke mindre dristige tyske marinere, der var tilknyttet luftskibsbasen: Hvordan blev basen bygget, hvori bestod dens opgave, hvordan fungerede dens luftskibe, og hvordan formede livet sig for luftskibsbesætninger og jordpersonel tæt på byen Tønder i den nordligste del af Det tyske Kejserrige?

Bogen Zeppelinbasen i Tønder koster kun 98 kr. for medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland. For ikke-medlemmer og i boghandlen er prisen 168 kr.

Bogen udkommer ca. 10. august 2020, men kan bestilles før dette tidspunkt.