Tidspunkt:
18-04-2024 kl. 19:00 - 21:00
Sted:
Rigsarkivet, Haderslevvej 45, Aabenraa
Arrangør:
Aabenraa kreds

Foredrag og generalforsamling i Aabenraa kreds

Jf. foreningens vedtægter indkaldes der til ordinær generalforsamling i Aabenraa kreds.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Økonomi
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelse og valg af suppleant
  6. Eventuelt

Kom og hør om foreningens virke i det forløbne år samt planerne for 2024.

Der er kandidater til bestyrelsen, der er villige til at stille op/lade sig genvælge, men andre kandidater, der interesserer sig for kredsens arbejde, må gerne melde sig. Så mød endelig op og hør om foreningens arbejde.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal jf. vedtægterne sendes til formanden for Aabenraa kreds, Hans Jørgen Clausen,  senest torsdag d. 11. april på hssdjaaabenraakreds@gmail.com.

Efter generalforsamlingen serveres der en kop kaffe.

Foredraget om Camma Larsen-Ledet med Poul Erik Thomsen starter ca. 19.30 og er omtalt særskilt i vores arrangementskalender.

Tilmelding senest onsdag d. 17. april kl. 19
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/lk0rc6ve8g