Tidspunkt:
21-09-2023 kl. 15:00 - 16:00
Sted:
Foredragssalen, Rigsarkivet, Haderslevvej 45 i Aabenraa
Arrangør:
Af historisk interesse - andre arrangører

Foredrag: Stormfloden 1923 og katastrofen ved Rejsby

1920 ’erne var årtiet, hvor nyt land skulle indvindes for at fremme egnsudviklingen, landbruget og danskheden. Således blev Tøndermarsken afvandet. Længere nordpå blev der bygget et dige mellem Vester Vedsted og Søndernæs, som skulle beskytte Rejsbymarsken mod oversvømmelse hele året.

Men før diget var færdigt, gik det galt. Den 30 august 1923 indtraf en sommerstormflod. Vandet steg til 4 20 m over DNN. Hele marsken blev oversvømmet, og 19 digearbejdere fra  barakbyen ved Rejsby sluse druknede, foruden mange kvæg og får.

Forskningsleder Hans Schultz Hansen fortæller om denne dramatiske begivenhed i Vestslesvigs historie.