Tidspunkt:
28-11-2023 kl. 19:30 - 21:00
Sted:
Christianskirkens Sognegård i Sønderborg
Arrangør:
Sønderborg kreds

Foredrag v/ Silke Eisenschmidt om vikingetiden på Als og Sundeved

Foredrag om vikingetid Als ved Silke Eisenschmidt, Museuminspektør, Museum Sønderjylland-Arkæologi Haderslev.

Vikingetiden på Als og Sundeved - en tid med mange forandringer

Vikingetiden (ca. 750-1050) er en overgangstid mellem forhistorie og middelalderen, hvor der sker mange forandringer, som kommer til at danne grundlag til vores samfund i dag. Fra Als og Sundeved kendes faktisk ganske mange fund fra denne periode, som skal præsenteres i foredraget og sættes i perspektiv med de historiske begivenheder.

Som eksempel for kendte fundsteder fra Als og Sundeved, som præsenteres i foredraget, skal der nævnes stormandshuset fra Vollerup, landsbyen Pythuse ved Ragebøl, brandgravpladserne i Nørreskoven, skibssætningerne fra Dyndved og Stolbro samt de rige grave fra Ketting, Kasmusmølle, Holm og Elstrup. En kort præsentation af stormandsgården Lykkegård og Brovold ved Augustenborg, begge fra tidlig middelalder, afrunder foredraget. 

Sønderborg kredsen arrangerer  i samarbejde med Historisk Samfund for Als og Sundeved.