Udgivet den 06. november 2020

Forfatteren om bogen: Diplomat i grænselandet

Coronaen spændte ben for at samle pressen på Flensborghus i Flensborg til præsentationen af den nye bog. Her er i uddrag, hvad Henrik Becker-Christensen ville have sagt ved det aflyste pressemøde

 

2020 er som bekendt et af de store jubilæumsår. Trods den huserende corona-pandemi er alle nok klar over, at vi i år har rundet 100-året for Genforeningen. Mindre opmærksomhed har der været om to andre jubilæer, der har med udenrigstjenesten at gøre: I år er det 250 år siden, at Udenrigsministeriet blev oprettet i København i den skikkelse, der fører frem til i dag. Og i år er det 100 år siden, at Dansk Generalkonsulat blev oprettet i Flensborg.

- Jeg skal villigt indrømme, at det er et tilfælde, at udgivelsen af min bog finder sted samme år som disse runde jubilæer – men det er meget passende. Bogen giver læseren indblik i en gren af nutidens diplomatiske håndværk,

– og det i vores nærområde: det dansk-tyske grænseland.

Tre nationale mindretal

Som generalkonsul har man jo meget at gøre med de tre nationale mindretal i grænselandet: det danske mindretal, friserne og det tyske mindretal. Det er emnet for de tre følgende kapitler.

En side af det bliver uddybet i ”Årets gang i Sydslesvig – set fra Nordergraben” – det er der, hvor generalkonsulatet har til huse. Her omtaler jeg i særskilte afsnit de mange møder, jeg har deltaget i, Det Sydslesvigske Samråd, Landsmøder, sendemandsmøder m.m., de sydslesvigske årsmøder, og de officielle besøg i landsdelen.

 

En gammel sandhed

Som generalkonsul fik jeg en meget tæt berøring med det, man kan kalde den nationale udvikling. Her er det en gammel sandhed, at nationale mindedage og nationale monumenter er noget af det sidste, som vi kan være fælles om i en dansk-tysk sammenhæng. Jeg beskriver – set fra min stol – hvordan det gik til med hensyn til Isteddagen, Oversømarchen, Danevirkes vej til at blive Unesco verdensarv og Istedløvens tilbagevenden til Flensborg.

Årene fra 2010 til og med 2013 blev meget dramatiske, hvor der blev rokket ved to af grundpillerne i mindretalsordningen:

• ligestillingen med hensyn til elevtilskud til de danske skoler

• og det danske mindretals undtagelse fra 5 % spærrereglen i valgloven ved landdagsvalg.

Diplomati og rugbrødsarbejde

Et kapitel har fået overskriften ”Diplomati og rugbrødsarbejde”. Det sidste hentyder til, at alt ikke foregår på de bonede gulve. Langtfra! Meget af det daglige arbejde er ved eget skrivebord.

I kapitel 15 omtaler jeg mine samarbejdspartnere i Danmark. Og i kapitel 16 – der har fået overskriften ”Exit” - min noget uventede afgang. Det indeholder tre afsnit med overskrifterne: ”Ministerrokade ender i Flensborg”, ”Politiske profiler som diplomater?” – hvor jeg tager stilling til dette spørgsmål, – og ”De sidste måneder”.

Læs mere om bogen her,

Bogen er på 420 sider. For medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland koster den 148 kr. For ikke-medlemmer og i boghandlen er prisen 248 kr. Bogen kan i hjemmesidens Butik.