Udgivet den 12. december 2019

Formanden ønsker alle en fornøjelig juletid og på gensyn i 2020

Formand for Historisk Samfund for Sønderjylland Hans Schultz Hansen har sendt medlemmerne en julehilsen, hvor der gives en tilbageblik på 2019 og kigges fremad mod 2020 - 100-året for Genforeningen i 1920

For Historisk Samfund for Sønderjylland er november årets travleste måned. Således også i år.

Årets sidste nummer af Sønderjysk Månedsskrift er sendt ud til medlemmerne sammen med kontingentopkrævningen for 2020.

Sønderjyske Årbøger er kommet fra trykkeriet. Den vil du have modtaget, sammen med denne hilsen.

Jørgen Wittes bog om Aabenraa i Højmiddelalderen. Livet i købstaden ca. 1230-1375 er også landet. Den omtales andetsteds i dette indstik. De frivillige på vort kontor har nok at se til. Det gælder ikke mindre vore frivillige salgsfolk. De seneste måneder har givet et forrygende bogsalg.

Overalt i foreningen mærker vi, at 100-året for Genforeningen i 1920 står for døren. De første aktiviteter og forberedelserne til de følgende er i fuld gang. Vi har i efteråret afviklet debatmøder om grænsestriden mellem Aabenraa-, Flensborg- og Dannevirkefolk i Haderslev og Flensborg, og et foredragsarrangement om den tyske side i grænsekampen er holdt i Tønder.

Vi er klar med nye spændende arrangementer i januar og februar. Vi har sammen med Idrætshøjskolen i Sønderborg gennemført et fuldtegnet kursus om Genforeningen i 1920 – forløb, fest og følger. Det bliver gentaget i uge 6 2020. På bogfronten markerer vi 100-året ved at udgive det andet bind af min H.P. Hanssen-biografi Genforeningens arkitekt: H.P. Hanssen 1914-1936, som vil foreligge til afstemningsdagen den 10. februar.

Andre udgivelser står for døren. Der er en bog på vej om Zeppelinerbasen ved Tønder. Vort store tobindsværk om Sønderjysk Søfarts Historie nærmer sig sin afslutning. Vi håber at kunne udgive det i slutningen af 2020.

Selv om Historisk Samfunds styrelse, redaktioner og frivillige har nok at gøre med at holde jubilæumsårets mange bolde i luften, har vi alligevel ment, at vi skulle løfte blikket og se fremad.

Vi nærmer os vort eget 100-års jubilæum i december 2022. Vi skal føre foreningen videre også ud over dette. Derfor har vi på styrelsesmødet i november nedsat et udvalg, som skal gå vores virke efter i sømmene og komme med ideer til fornyelse af vore aktiviteter og rammerne omkring dem.

Vi kan se tilbage på et godt år i Historisk Samfund. Medlemmerne er trofaste. Vore bøger bliver solgt. Vi modtager tilskud fra mange sider. Vi kan se frem til 2020 og de følgende år med fortrøstning.

Jeg ønsker alle medlemmer en fornøjelig juletid og en god begyndelse på det kommende år.

Tak for i år.

Hans Schultz Hansen