Udgivet den 15. december 2020

Formandens nytårshilsen 2020

Med ønsket om god sundhed ønsker formanden medlemmerne et godt nytår!

 

2020 nærmer sig sin afslutning. Året skulle have stået i genforeningsjubilæets tegn.

Det begyndte godt med foredrag i Toftlund om afstemningskamp og afstemningsplakater, afstemningsfesten på Folkehjem i Aabenraa og den historiske ”valgaften” på Sønderborg Slot. Men så skete det, vi alle ved: coronaen kom over os, Danmark lukkede ned.

Vi måtte aflyse markeringen af 100-året for afstemningen i 2. zone og en filmaften om Genforeningen. Vores udflugter måtte udskydes til bedre tider. Årsmøde og generalforsamlinger kunne derimod gennemføres i september-oktober.

Så gentog det hele sig her i efteråret, hvor vi måtte aflyse fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensens foredragsturné om Diplomat i grænselandet. Disse aflysninger må dog ikke overskygge, at der var meget, som lykkedes i Historisk Samfund i 2020.

Vi fik udsendt Sønderjysk Månedsskrift stort set efter planen, og Sønderjyske Årbøger er netop udkommet. Dertil kom hele fire bøger, min biografi over Genforeningens arkitekt: H.P. Hanssen 1914-1936, festskriftet Over grænser til min 60-års fødselsdag, Mogens Jensens bog om Zeppelinbasen ved Tønder og Henrik Becker-Christensens erindringer Diplomat i grænselandet. Arbejdet med Sønderjysk Søfarts Historie er nået frem til trykkefasen, og Jørn Buch har en bog om Rønshoved Højskole gennem 100 år på vej.

Historisk Samfund nærmer sig også de 100 år. I december 2022 runder vores forening det skarpe hjørne. Det vil blive fejret.

Men vi har brug for at se endnu længere frem, og på det netop afholdte styrelsesmøde fremlagde det nedsatte strategiudvalg sine foreløbige tanker om foreningens fremtid. En konstruktiv diskussion resulterede i endnu flere ideer. Udvalget vil i de kommende måneder samle de mange gode forslag i en skriftlig strategi med tilhørende handlingsplan, som styrelsen vil behandle færdigt i marts måned.

Vi skal også i de næste 100 år fortælle Sønderjyllands historie - det kræver fornyelse.

Med ønsket om god sundhed ønsker jeg medlemmerne en glædelig jul og et godt nytår!

Hans Schultz Hansen

formand