Udgivet den 10. november 2022

Fuldt hus til jubilæumsforedraget

"KZ-lejrene var tæt på - Mødet med nazismens arv i Sydslesvig" med Anke Spoorendonk og Jens-Christian Hansen. Gentages heldigvis.


De triste minder om nogle af de mørkeste kapitler i nazitiden er ikke glemt, og nogle af disse er stadig synlige ikke langt herfra. Således med de to KZ-lejre ved Husum og Ladelund lige syd for grænsen.

Sønderjyden Jens-Chr. Hansen, nu museumsinspektør i Vendsyssel, har forsket i disse lejres historie og fortalte den grufulde historie om dem.

Jens Chr. Hansen var ikke alene på podiet, idet han suppleredes af den tidligere minister i Kiel, Anke Spoorendonk. Hun fortalte under overskriften Nazismens arv i Sydslesvig om det arbejde, der gøres for at bevare nogle af de tidligere KZ-lejre som offentlige erindringssteder.

I Slesvigske Vognsamling i Haderslev hørte 65 deltagere foredraget, og der er interesserede på venteliste. Men for disse er der håb forude:

Foredraget gentages torsdag d. 26. januar 2023 på Gottorp Skolen, Erdbeerenberg 32 i Slesvig.

Læs om vores foredrag under Arrangementer på www.hssdj.dk