Udgivet den 04. oktober 2022

Generalens gestus med den udstrakte højre arm med den opadvendte håndflade viser en sejrherre på vej i krig!

Lyder det bekendt i denne tid med krig i Europa??Læs mere i det nye månedsskrift nr. 7,

Det nye nummer af Sønderjysk Månedsskrift, nr. 7 i år, er udkommet med et forsidebillede af en general til hest. Generalen er Gerhard Christoph von Krogh fra Haderslev, som ledede de danske styrker i treårs-krigen 1848-51 og det blodige slag ved Isted. Krigen og billedet fortæller René Rasmussen om bl.a. med ordene: ”Generalens gestus med den udstrakte højre arm med den opadvendte håndflade viser en sejrherre på vej i krig!”

Vilkårene for soldaterne i 1. Slesvigske Krig er også et tema for Egon Stenager. Han beskriver sanitetstjenesten i treårs-krigen med baggrund i omfattende research. Her er der dog ikke fokus på de højtdekorerede befalingsmænd, forfatteren har derimod ønsket at sætte fokus på de menige soldaters oplevelser og vilkår. 

En gruppe af frivillige har i en årrække udført et kæmpe arbejde for at sætte navne på krigsdeltagere 1914-1918 med tilknytning til Sønderjylland. Ikke alle er dog, hvad de giver sig ud for at være. Arne May fortæller månedsskriftet om én af dem, Axel Rudolph – den falske løjtnant fra Aabenraa. Hans utrolige historie er velbeskrevet, og hans navn og liv er fastholdt med en mindeplade foran rådhuset i Semlin, nedsat for blot 14 år siden.

Willy Frandsen skriver om sin bedstefar Hans Asmus Franzens liv. Han var en af de mange soldater, der blev invalid under 1. Verdenskrig. Han havde mistet den ene arm, og derfor fik han et job som landpostbud i Aabenraa. Siden blev han kioskbud. På trods af sit handicap cyklede han rundt i byens gader og havde overskud til at smile til dem, han mødte.

Helle Juhl skriver om stormflodskatastrofen den 13. november 1872, da store dele af Danmark og Nordtyskland blev ramt af en stormflod, som kostede 300 menneskeliv og forrettede voldsomme materielle skader. Herhjemme gik det værst ud over Lolland-Falster, men også Als og de østsønderjyske købstæder blev hårdt ramt. Med udgangspunkt i slægtsberetninger og nedslag i datidens aviser og andre trykte kilder tegnes et billede af katastrofen for 150 år siden.

Sønderjysk Månedsskrift udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab og byder foruden de nævnte artikler også på det sønderjyske museums-program for efteråret.

--

Billedtekster:

I Sønderjysk Månedsskrift nr. 7 kan man bl.a. læse om stormfloden i 1872. På billedet ses det kaos, som stormfloden efterlod på Skibsbroen i Flensborg. Overalt flød det med planker, tønder og sække.

Foto: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.