Udgivet den 15. december 2019

Genforeningen skabte nutidens Danmark

Udtaler formanden for Historisk Samfund Hans Schultz Hansen i Grænseforeningens magasin Grænsen nr. 6.

 

Hans Schultz Hansen uddyber det:

“Med Genforeningen blev Danmark en nationalstat. Ved at indlemme de overvejende dansksindede sønderjyder havde man for første gang nogensinde opnået overensstemmelse mellem den danske stat og det danske folk. Det moderne Danmark, som vi kender det i dag, geografisk og folkeligt, var skabt”...

 

“Den folkelige begejstring var enorm i 1920, og det kan man godt forstå. Genforeningen var nemlig en af de allerstørste og mest glædelige begivenheder i Danmarkshistorien”, siger Hans Schultz Hansen, der har skrevet bogen Genforeningen i anledning af 100-året for Genforeningen i 2020. Derfor har Grænseforeningens magasin Grænsen interviewet ham.

Han fortsætter:

”Hvor det tidligere havde været kongen, der havde symboliseret nationen, blev det nu i højere grad folket. Så uanset hvor meget kongen end var i centrum i genforeningsfestlighederne, var Genforeningen først og fremmest med til at mobilisere folket om det nationale. Det er det syn på identitet, vi også har i dag: At stat og folk hører sammen. Heldigvis bliver det nationale i dag ikke længere set i modsætning til det tyske”.

Genforeningens mange fortællinger

Hans Schulz Hansen fremhæver, at det er vigtigt at huske, når vi til næste år fejrer 100-året for Genforeningen, at der ikke kun findes én fortælling om Genforeningen, fordi:

”Grænselandet er stadig en levende mekanisme. Her har man aktive nationale mindretal på begge sider af grænsen, og man er bevidst om sin historie og dens indvirken på nutiden. Derfor er det også vigtigt at holde fast i, at der er mange forskellige fortællinger om Genforeningen”.

Læren af Genforeningen

Hans Schultz Hansen mener, at

”I et internationalt perspektiv kan Genforeningen lære os, at nationalitetskonflikter kan løses, og det endda på fredelig vis. Men det kræver, at man i det internationale samfund i FN går væk fra forestillingen om, at grænser er uforanderlige…… det, vi i dag kalder den slesvigske model, viser os, at man ikke skal afskrive folkenes selvbestemmelsesret som en løsning på konflikter.....Man må gå til enhver grænsekonflikt med forstand og langsigtede overvejelser om, hvad der ville tjene helheden bedst. Det gjorde man i 1920, da man holdt fast i en løsning, der har vist sig holdbar også 100 år senere”.

Læs hele interviewet i Grænseforeningens magasin Grænsen nr. 6, december 2019.

 

Fakta

Hans Schultz Hansen, 2019: Genforeningen, 100 sider, 89,95 kr., Aarhus Universitetsforlag. Udkommet i serien ”100 Danmarkshistorier”.

Fototekst: Hans Schulz Hansen på ”Frihedsbroen” over Kongeåen ved Københoved nær Rødding.

Foto: Niels Åge Skovbo. Fra Grænseforeningens magasin Grænsen nr. 6, december 2019.