Udgivet den 04. juni 2020

GRÆNSELAND, FØRSTE VERDENSKRIG OG DE FALDNE

Forestil dig, at en krig – eller ny corona-virus – i løbet af få år ville koste næsten 200.000 unge danske mænd livet.

 

Så har du et billede af den katastrofe, som Første Verdenskrig blev for den sønderjyske befolkning. Næsten 6.000 unge mænd, svarende til 3,4 % af befolkningen, mistede livet i skyttegravene.

De tysksindede slesvigere kæmpede ”für das Vaterland” , mens de dansksindede var tvunget ind i en krig, som ikke var deres – deres håb var Sønderjyllands genforening med Danmark.

Efter krigen blev der i hvert sønderjysk sogn sat mindesmærker over de faldne, men ofte ikke uden sværdslag på grund modsætningen mellem de nationale sindelag.

Lars N. Henningsen har skrevet bogen Kampen om de faldnes minde om de mange mindesten: kunne dansksindede og tysksindede f.eks. enes om fælles mindesteder?

Bogen kan købes i boghandler eller i vores webbutik. Der er rabat til medlemmer af Historisk Samfund.

Foto:

Bogens forside og Mindetavle i Løgumkloster kirke