Udgivet den 14. januar 2021

Historisk Samfund i et nyt år med corona

Formand Hans Schultz Hansen orienterer om kommende - og desværre også aflyste - arrangementer og aktiviteter i 2021.

I Historisk Samfund må vi – som alle andre foreninger – imødese, at corona-pandemien igen i 2021 vil sætte begrænsninger på vores aktiviteter, i hvert fald i første halvår. Det har igen vist sig nødvendigt at lukke Danmark ned med strenge restriktioner for offentlige arrangementer.

Det var umuligt at gennemføre møder i januar måned, og i skrivende stund vil det realistisk bedømt ikke blive muligt i februar og næppe heller i marts. Afstemningsfesten på Folkehjem i Aabenraa er aflyst, og vi ved p.t. ikke, om sommerens udflugter sydpå kan gennemføres. Nærmere information følger i marts – og løbende på hjemmesiden og i foreningens elektroniske nyhedsbreve.

I april måned lysner det forhåbentlig…

I hvert fald vover vi at indkalde til årsmøde lørdag den 24. april kl. 13-16 på Højer Design Efterskole, i den bygning, der engang rummede Bonevoksfabrikken. Museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen holder foredrag om sønderjysk søfarts historie. Der er fortælling om skolen ved forstander Kirsten B. Hansen og omvisning i Højer. 

Kredsene vil også forsøge at gennemføre deres generalforsamlinger i løbet af foråret.

Som under nedlukningen i 2020 vil vi også denne gang samle os om at holde udgivelsesplanen for Sønderjysk Månedsskrift og siden hen Sønderjyske Årbøger. Redaktionerne mødes på nettet, og kontakten med trykkerierne foregår på samme måde. Arbejdet med Sønderjysk søfarts historie fortsættes tilsvarende uden fysiske møder.

Bind 1 om tiden før 1814 er skrevet af Flemming Rieck, Bjørn Poulsen og Mette Guldberg. Bind 2 om tiden efter 1814 er skrevet af Mikkel Leth Jespersen og Karsten Hermansen. Og udsigterne til at få udsendt tobindsværket i løbet af første halvår i år er vedvarende gode. Udgivelsen vil blive et højdepunkt i 2021.

Hans Schultz Hansen

formand