Udgivet den 02. maj 2023

Historisk Samfunds nye bog:

Bogen er skrevet af Kaj Elkjær Larsen og Gunnar Lind og udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland.

 

Læs mere mere om den spændende bog Fra Hestetid til Maskintid, der foregår i en tid med en rivende udvikling på landet

Kaj Elkjær Larsen blev født 1932 i Nørrehus Ballum. Hans hukommelse er nærmest fotografisk, og hans viden er imponerende. Han taler levende om det gamle landbrugssamfund i Ballum-området nord for Højer fra sine barndomsår i 1930’erne og frem til omkring 1949. Han kalder denne tid for Hestetiden. Hans oplevelser i Hestetiden forekommer i dag at være fra en anden planet.

Dengang var der helt andre lyde. Andre lugte. Landskaberne var anderledes. Der var dyr overalt – ikke mindst køer og heste. Der var ingen støj. Der var liv i landsbyerne. Spændende højtider. Sparsommelighed herskede. Folk havde mange gøremål og indtægtskilder. Der var religiøse stridigheder og missionske livssyn.

Der var store, sociale forskelle på præst, degn, gårdmand og arbejdsmand. Mellem kønnene herskede ”ærbarhed”. Kajs far var enelærer på Nørrehus Skole i Ballum. Han var en Georg Gearløs type, der kunne bruge både hænder og hoved. Kaj og hans mange brødre fiskede med ruse i Vadehavet, stangede ål – og strandede.

Under besættelsen var der kollaboratører, frihedskæmpere og tyske soldater. Der var rationering og sortbørshandel, tørvegravning, inddrivende detonatorer og engelske bombefly. Det var isnende koldt om vinteren. Toiletforholdene var elendige.

Derefter kom Maskintiden, og alting ændrede sig. Vi hører om et moderniseret landbrug, oplevelsen af at tjene som karl på forskellige gårde og ikke ’at blive regnet for noget’, rejser, studieliv, lærergerningen, arbejdet som byrådspolitiker og skoledirektør, skakliv og familieliv. Kaj tager læseren med ind i en helt anden tid, en anden verden. Det er en uforglemmelig oplevelse.

Bogen er på 222 sider, rigt illustreret og solidt indbundet.

Den koster 138 kr. for medlemmer af Historisk Samfund og Tønder lokalhistoriske Forening og 188 kr. for ikke-medlemmer og i boghandelen.

Bogen kan købes på Historisk Samfund for Sønderjyllands hjemmeside i Butikken.