Udgivet den 03. april 2021

Hvad mindestenen over Eistrup gemte på....

I 1989 væltede en mindesten over kommandersergent Søren Christian Eistrup af 4. Batteri på grund af blød jordbund, hvorved undersiden blev synlig, og en vaks mand opdagede det noget molesterede navnetræk ”Auguste Viktoria”. Hvad gemmer der sig bag dette navn?

 

Forhistorien er, at ”Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de Slesvigske Krige” (nedsat 1924) efter Den store Krig købte nogle stenrester, som blev brugt til en mindesten over kommandersergent Søren Christian Eistrup af 4. Batteri, som faldt den 18. april 1864. Komiteen fik i årene 1925-1942 rejst i alt 109 mindesten.

Eistrups sten var den første, som rejstes den 25. september 1924. Den står ved skrænten bag den nu nedlagte Sønderborg Kasernes garageplads. Denne og tre andre lignende sten blev bekostet af foreningen ”Elevskolens Minde”, nemlig over de i 1864 faldne som havde været elever på Artilleri-Underofficer Elevskolen.

De andre af ”Elevskolens Minde” bekostede mindesten var for korporal T.V. Will, 4. Fæstningskompagni, sekondløjtnant Wilhelm Mogensen, 3. Regiment og sekondløjtnant H.C. Saande, 9. Regiment. Disse sten blev rejst i september 1925.

I 1890 blev der afholdt en stor kejsermanøvre ved Dybbøl, hvor selveste kejser Wilhelm II og hans gemalinde Auguste Viktoria deltog. Formålet med øvelsen var at øve de garnisoner, der var i området, i at samarbejde. I 1900 blev der rejst et mindesmærke - ”Königin-stenen” - ved Nybøl Vestermark ved landevejen mellem Sønderborg og Gråsten over begivenheden. Under den tyske revolution i november 1918 blev mindesmærket udsat for hærværk.

Stenrester fra mindesmærket blev senere solgt til ”Komiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de Slesvigske Krige” – bl.a. den rest med kejserinde Auguste Viktorias navn. Var Eistrup-mindestenen ikke væltet i 1989, ville vi ikke vide noget om sammenhængen mellem det tyske mindesmærke og mindestenen for en 1864-helt.

Læs mere om den store kejsermanøvre, ”Königin-stenen” og det genbrugte mindesmærke i Erik Housteds artikel Dronningens regiment - Kejsermanøvre, Königin-sten – og et genbrugt mindesmærkeSønderjysk Månedsskrift nr. 3 i 2021.

------------------------------------------------

Fototekst: Mindestenen over kommandersergent Søren Christian Eistrup, der faldt den 18. april 1864, blev rejst den 25. september 1924.

Foto: Museum Sønderjylland.