Udgivet den 16. oktober 2019

Hvorfor skulle Oberst Paludan-Müller afskediges i august 1943?

Spørgsmålet, om obersten skulle afskediges, endte endda i regeringen.

 

Oberst Svend Bartholin Paludan-Müller var leder af grænsegendarmeriet fra 1933 og også under 2. verdenskrig, da tyskerne besatte Danmark.

Amtmand Refslund Thomsen opsøgte den 11. august 1943 finansminister Kofoed i København medbringende to eksemplarer af Nordschleswigsche Zeitung. Formålet med besøget var at få Paludan-Müller afskediget for illoyalitet over for regeringens samarbejdspolitik.

Anledningen var, at obersten i sin tale ved Tønders 700 års byjubilæum bl.a. havde udtalt:

”...at det gode Forhold mellem danske og tyske i Sønderjylland

er ødelagt for de første 200 Aar som følge af de Begivenheder,

der knytter sig til den 9. April 1940”.

Der indgik andre episoder i sagen. Om disse, og hvordan sagen endte, kan man læse mere om i artiklen Oberst Paludan-Müllers personalesag - august 1943 af Svend Paludan-Müller i Historisk Månedsskrift nr. 7.

Det er svært for ikke-forskere at få adgang til personsager i Rigsarkivet. Men nær familie har adgang, og det er anledningen til artiklen. Med dokumenter fra Rigsarkivet som den primære kilde belyser Svend Paludan-Müller, København forsøget på at få afskediget oberst Svend Bartholin Paludan-Müller, Gråsten, for illoyalitet over for regeringens samarbejdspolitik.

Billedtekst: Chefen for grænsegendarmeriet Svend Bartolin Paludan-Müller i uniform.