Udgivet den 02. september 2020

Indbydende layout og bredt dækkende formidling – Positiv anmeldelse af ”Zeppelinbasen i Tønder”

På historie-online.dk har Kresten Søe positivt anmeldt Mogens Jensens nye bog Zeppelinbasen i Tønder, der er udgivet af Historisk Samfund.

 

Kresten Søes samlede, positive vurdering er

  • ”….. et fremragende atmosfæremættet autentisk illustrationsmateriale, som overalt fanger og fastholder læseren i sit fine samspil med teksten”.

 

  • ”…..en rigtige balance mellem layout, formidling og faglighed. ”Zeppelinbasen i Tønder” er med sin brede fremstilling med basen fra alle vinkler det værk, der dækker emnet bedst både bredt og samlet”.

 

Anmelderen finder også bogens indhold og fous spændende, bl.a.:

  • ”Mogens Jensen beskriver på udmærket vis fra de første spadestik til krigsafslutningen i 1918 Tønderbasens bygningers og de forskellige enheders funktion og opgaver både på jorden og i luften. Yderligere krydderi udgøres af beretninger om markante togter og fx luftskibe, der gik tabt. Hertil kommer erindringer om dagliglivet for mandskabet og forholdet til lokalbefolkningen i Tønder”.

 

  • ”Fremstillingen giver også plads til en spændende og velafbalanceret redegørelse for samtidsrammen og udviklingen i krigsførelsen i luften med en glimrende anskueliggørelse af Zeppelinerens sårbarhed på grund af det eksplosive brintindhold, afhængighed af vejrliget og belastningen på mandskabet, der ikke blot var presset af angsten for døden i flammerne og de store tab, men også skulle udholde kulden og den tynde luft i timevis i de store højder”.

 

Læs hele anmeldelsen på historie-online.dk her.

Bogen af Mogens Jensen Zeppelinbasen i Tønder er udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i 2020 og er på110 sider og illustreret. Pris for medlemmer: 98 kr. og ikke medlemmer: 168 kr. Bogen kan købes i hjemmesidens Butik.