Udgivet den 20. september 2021

Jubilæumsbog om den danske kirke i Sydslesvig

Den danske folkekirke i Sydslesvig havde 100 års fødselsdag i maj, og det har fået historikeren Lars N. Henningsen til at skrive bogen Dansk Kirke i Sydslesvig 1921-2021.

 

I Flensborg har der været danske gudstjenester siden 1588. Fra midten af 1800-årene blev de inddraget i den nationale strid mellem dansk og tysk. I 1921 oprettedes en særlig dansk menighed, og efter 1945 voksede den pludselig ud over hele Sydslesvig. Længe var der konflikt med den tyske kirke. I dag er grænselandets kirker nået fra at være ”mod hinanden” til at leve ”med hinanden” i gensidig respekt.

På 100-årsdagen er Dansk Kirke i Sydslesvig ikke længere udfordret af nationale modsætninger. I dag er udfordringen snarere nutidens verdsliggørelse og traditionstab. Sådan er det i Danmark og endnu mere i Tyskland.

Dansk Kirke i Sydslesvig har i dag 22 præster, ca. 5500 medlemmer, 26 menigheder, egne kirker og kirkesale i skoler og forsamlingshuse. Et kirkesamfund, som er anderledes end folkekirken i Danmark, med en omskiftelig og spændende historie.

Bogen udgives af Dansk Kirke i Sydslesvig og Historisk Samfund for Sønderjylland.

Medlemmer af Historisk Samfund kan købe bogen for 128 kr. For ikke-medlemmer og i boghandlen er prisen 198 kr.

Bogen kan købes i hjemmesidens Butik her.

Dr. phil. Lars N. Henningsen er tidligere leder af Forskningsafdelingen og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.