Udgivet den 28. juni 2022

Jubilæumsgave til alle medlemmer - også nye, der melder sig ind

Historisk Samfund for Sønderjylland fylder i år 100 år, og det markeres med en flot jubilæumsgave – en helt ny, komplet Sønderjyllandshistorie.

 

Medlemsfordelene er med andre ord ekstraordinære i år, hvor jubilæet bliver markeret på forskellig vis, bl.a. med en foredragsrække til efteråret og et stort jubilæumsarrangement på Folkehjem i Aabenraa lørdag den 12. november. Mere herom følger senere.

Der er gennem tiderne skrevet mange og omfattende udgaver af Sønderjyllands historie. Senest udgav Historisk Samfund for Sønderjylland for godt ti år siden Sønderjyllands Historie i to bind på tilsammen over 1000 sider. Det værk er udsolgt. Nu er det så to af de bedste kendere af landsdelens historie, der er i gang med en svær opgave, nemlig på ca. 200 sider at formidle Sønderjyllands omskiftelige historie i så koncentreret form, at alle historisk interesserede både vil kunne overkomme det og samtidig få god viden af at læse den ny bog.

Forfatterne er forskningsleder Hans Schultz Hansen, Rigsarkivet Aabenraa, og enhedsleder Carsten Porskrog Rasmussen, Museet på Sønderborg Slot.

Normalt udgives bøger ned henblik på salg. Det er også tanken med det nye værk. Men i anledning af jubilæet vil bogen ved udgivelsen til efteråret blive foræret til alle, der i 2022 er medlem af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Dette tilbud gælder dermed ikke kun foreningens nu næsten 2000 medlemmer, men også alle, der i år melder sig ind i foreningen.

Udover jubilæumsbogen får medlemmerne som sædvanlig de otte numre af Sønderjysk Månedsskrift, sidst på året Sønderjyske Årbøger, foreningens tidligere udgivelser til favørpriser samt fri adgang til vores foredragsarrangementer.

Indmeldelse kan ske her på hjemmesiden under ”Bliv medlem” – eller ved at sende en mail til hssdj@hssdj.dk.

Foto: Alle medlemmer - nye og gamle - får hvert år 8 månedsskrifter og årbogen. Som noget ekstra får alle i 2022 også den flotte jubilæumsgave – den helt nye, komplette Sønderjyllandshistorie.