Udgivet den 16. juni 2020

Kunstnergaven af 1920 en katalysator for udvikling af museumsvæsenet i Sønderjylland

Og en 100 år gammel vision præger fortsat det sønderjyske museumsvæsen.

 

En gruppe danske kunstnere og videnskabsmænd påbegyndte i anledning af 50-året for nederlaget i 1864 at indsamle kunstværker til sønderjyske forsamlingshuse. Verdenskrigen standsede projektet, men i 1919-20 blev arbejdet genoptaget, og der blev indsamlet 431 numre i det, der blev Kunstnergaven af 1920.

Man opgav tanken om at placere de mange kunstværker i forsamlingshusene, og et nyt kunstmuseum kom først i 1973. I stedet blev de mange værker fordelt mellem de fire, sønderjyske købstæder. Men der var det lille problem, at kun det nybyggede museum i Haderslev havde plads til at ophænge værker fra samlingen.

Men Kunstnergaven satte skub i udviklingen af museumsvæsenet i Sønderjylland og blev dermed katalysator for, at der blev etableret nye museer i de 3 øvrige købstæder.

I Sønderborg havde hertug Ernst Günther allerede før genforeningen tilbudt at stille et antal værelser på Sønderborg Slot vederlagsfrit til rådighed for museumsbrug. Efter genforeningen indvilgede den nye ejer, den danske stat, i at stille 18 værelser og sale på slottet til rådighed for museet i Sønderborg, men på den betingelse, at ejerskabet til museet blev offentligt. Her fik Sønderborgs andel af gaven plads.

I Aabenraa havde museet ikke plads til sin del af Kunstnergaven, og derfor hang den frem til 1937 bl.a. på rådhuset, men i 1937 kunne et nybygget museum tages i brug og samlingen få sin endelige plads.

I Tønder var kunstnergaven anledningen til etablering af et museum. Porthuset blev købt og ombygget til museum. Her fik Tønders andel af Kunstnergaven til huse.

Haderslev Museums leder C.M. Lund tænkte i 1920 nogle meget visionære tanker, der fortsat præger det sønderjyske museumsvæsen. Han foreslog, at

  • Haderslev Museum blev det arkæologiske museum for alle de fire sønderjyske amter.
  • Museet på Sønderborg Slot skulle varetage kulturhistorien på Als og Sundeved, samt Nordslesvigs politiske historie.
  • Aabenraa Museum skulle tage sig af købstadskulturen, søfarten og den unikke etnografiske samling.
  • Oprette et museum i Tønder, der skulle beskæftige sig med Vestslesvigs bygningskultur, det fornemme kunsthåndværk og ikke mindst kniplingerne.

 

Det er jo et museumsvæsen, som vi kan genkende i 2020.

Læs mere om udviklingen af det sønderjyske museumsvæsen i Lennart S. Madsens artikel Museumsvæsenet i Sønderjylland ved Genforening i Sønderjysk Månedsskrift nr. 4, 2020.

Billedtekst:

Et billede fra Kunstnergaven af 1920: Harald Slott-Møllers berømte maleri af pigen, der finder det ene guldhorn.

Foto: Museum Sønderjylland.