Udgivet den 01. september 2021

Man gik langt for at bringe de seneste fotos fra folkeafstemningen i 1920 frem til de danske aviser

Læs om dette i 6. nummer af Historisk Månedsskrift og om en kampberedt dansk kaptajn i Dansk Vestindien, en skolepige i Haderslev under krigen og grænselandskronikken.

 

Folkeafstemningen den 10. februar 1920 var topnyhed i de danske aviser, og alle de store dagblade havde sendt pressefotografer til Sønderjylland for at få de bedste fotos. Dagbladet Politiken sendte et fly til Sønderjylland for at hente negativerne, så avisen kunne være først med de allernyeste fotos. Flyets pilot var den tidligere krigsflyver, sønderjyden Christian L. Johannsen. René Rasmussen fortæller den dramatiske historie om en flyvetur, der pga. tæt tåge og et højt grantræ ikke gik helt efter planen.

Grev Conrad Reventlow – godsejer på Sandbjerg på Sundeved – indledte sin karriere i den danske flåde. I 1782 var han chef for fregatten Møen på togt til Dansk Vestindien, hvor han dog straks kom alvorligt på kant med guvernør Schimmelmann. H.E. Sørensen udreder på baggrund af et brev intriger og uenigheder, og det er artige sager, der kommer for dagen.

Dagmar Bork var skolepige i Haderslev under besættelsen 1940-1945. Erindringerne handler om en krigshverdag i Haderslev, men også om modstand og dramatiske begivenheder: Begge storebrødre var med i modstandsbevægelsen, og faderen, der var chauffør for amtssygehuset, kørte illegale transporter i ambulancen.

Grænselandskronikken er som sædvanlig skrevet af Poul-Erik Thomsen, der ser tilbage på det seneste kvartals begivenheder nord og syd for grænsen. Denne gang bl.a. om det tyske mindretals undskyldning for sin rolle i tiden 1933-1945, og om fremtiden for Frøslevlejrens Museum, når dets mangeårige leder, Henrik Skov Kristensen, går på pension. Også urolighederne omkring fodboldklubben SønderjyskE og de kommende kommunal- og forbundsdagsvalg i hhv. Danmark og Tyskland bliver behandlet – og så får leder af Institut for Grænseregionsforskning, Steen Bo Frandsens, udtalelser om, at markeringen af Genforeningen var alt for præget af nationalistiske fortællinger, et par ord med på vejen.

Månedsskriftet indeholder desuden anmeldelser af nye bøger – og så handler bagsiden om Christian den 2., hans onkel Frederik den 1. – og den strid om Sønderjylland, der medvirkede til kongens fald.

Sønderjysk Månedsskrift Udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab og sendes ud til medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland otte gange om året.